تبیان، دستیار زندگی
باید توجه داشت برای سالهای آتی كه كشور ما فاقد منابع عمده درآمد زای زیر زمینی خواهد شد ، راهی جز تحقیق و نوآوری جهت اداره جامعه نمی ماند كه این امر قهراً می تواند به دست پژوهشگران و هیئتهای علمی محقق گردد. بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش و نقش كلیدی آن در
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ضرورت آموزش پروژه محور در مدارس ایران

بررسی افزایش کیفیت یادگیری در دانشگاه

باید توجه داشت برای سال های آتی كه كشور ما فاقد منابع عمده درآمد زای زیر زمینی خواهد شد، راهی جز تحقیق و نوآوری جهت اداره ی جامعه نمی ماند كه این امر، قهراً می تواند به دست پژوهشگران و هیئت های علمی محقق گردد. بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش و نقش كلیدی آن در رشد و توسعه جوامع ، گسترش و تقویت نهاد های علمی و پژوهشی و اهتمام در جهت اشاعه فرهنگ پژوهش و ارتقاء جایگاه تحقیقات در كشور، برای سرعت بخشیدن به روند توسعه یكی از لوازم و ضرورت های بنیادین جامعه است .

علیرغم تلاش هایی كه در جهت اشاعه فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش انجام می گیرد متاسفانه فعالیت های فرهنگی لازم برای شناسایی اهمیت پژوهش بخوبی انجام نشده و در مدارس ما امر پژوهش چندان جدی گرفته نمی شود.

به همین علت دانش آموزان پس گذراندن دوران دبیرستان و ورود به دانشگاه به علت عدم آشنایی با این مقوله حتی علاقه ای به كارهای تحقیقی و عملی نشان نمی دهند و ما همواره شاهد تحقیقاتی سطحی، ناكارآمد و حتی كپی برداری شده در دانشگاه ها هستیم. علت این است که نظام آموزشی در دبیرستان های ما به جای تربیت پژوهشگر با ارایه مسایل تئوریك دانش آموزان را با یك سری آموزش های تئوریک و محفوظات كاملا مشخص تعلیم داده است.

در مقاطع ابتدایی و راهنمایی نیز به جرئت می توان گفت كه دانش آموزان با پژوهش نا آشنا هستند. در اینجا هم مهم ترین دلیل آن سیستم آموزشی سنتی حاکم بر مدارس ، تكیه بر محفوظات و تئوری ها و همچنین عدم آگاهی از اهمیت پژوهش می باشد. یعنی معلمان به جای آشنا کردن آن ها به تکنیک و روش تحقیق و اثبات آن فقط به آن ها می آموزند که درس را حفظ کنند.

چگونگی پژوهش و تحقیق در جامعه

در حالی که کودکان در این سن قدرت یادگیری بیشتر و انرژی سرشاری برای دیدن، درک و درک مطلب و جستجو و تفحص دارند و وقتشان باید در آزمایشگاه ها و کتابخانه ها صرف پژوهش و تحقیق شود، نه این كه فقط به حفظ کتاب ها و جزوه ها های درسی محدود گردد. یعنی به جای این كه به آن ها اندیشیدن را بیاموزند اندیشه ها را به آن ها می آموزند.

یك ضرب المثل شرقی است كه می گوید : اگر كسی یك ماهی به من بدهد او یك وعده غذا به من داده است. اگر دو ماهی به من بدهد دو وعده غذا داده است و اگر سه وعده غذا به من بدهد او سه وعده غذا به من داده است . اما اگر به من ماهیگیری بیاموزد یك عمر به من غذا داده است.

كارشناسان علوم تربیتی معتقدند در صورتی كه كودكان مستعد در شرایط مناسب آموزش دیده و فعالانه در جریان یادگیری شركت داشته باشند در آینده به مبتكران و نوآورانی مبدل خواهند شد كه سهم وافری در فرایند پیشرفت و توسعه علمی در ابعاد منطقه ای و ملی و بین المللی ایفا می كنند.

با انجام پژوهش در مقاطع ابتدایی می توان میزان یاد گیری افراد را افزایش داد. بنابراین باید پژوهش از همان دوران ابتدایی به كودكان آموزش داده شود تا در آینده شاهد تحقیقاتی كاربردی و پر بار باشیم. یعنی روحیه محقق پروری باید از دبستان و بلكه درست تر آن است كه از خانه شروع شود و كلمات مقدس چه ؟ چرا ؟ چگونه و كه ؟ كی ؟ كجا ؟ چند ؟ كدام ؟ و ... بر ورد زبان باشند. متاسفانه در فرهنگ ما این كلمات وقتی از سوی كسی به كار برده می شوند معمولا یا به فضولی شخص تلقی می شوند و یا از ترس كشف بی سوادی فردی كه قرار است به این سوالا ت پاسخ گوید، عقیم می مانند.

بنابراین برای ایجاد و تقویت روحیه پژوهشگری در محیط پرورشی مدرسه باید به کودکان اجازه سوال كردن داده شود و در پاسخ به سوال آن ها معلمان باید بروند یاد بگیرند و اگر پاسخش را پیدا نكردند از دیگران بپرسند، اما هیچگاه استعداد کودک را كور نكنند و در تقویت فرهنگ و تحقیق در خردسالان كوشش و سعی وافی بنمایند. توجه به این اصل اساسی در نظام آموزشی و برنامه ریزی درسی ما را به رویكرد مهم و نوینی به نام رویكرد پژوهش - محور روبرو می سازد.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی