تبیان، دستیار زندگی
امروزه تقریباً هر نوع كاغذی می تواند باز یافت شود. اما بازیافت بعضی از انواع آن نسبت به دیگری سخت تر است. كاغذ هایی كه براق، خمیری یا چسبنده هستند باز یافت نمی شوند زیرا فرآیند آن خیلی پر هزینه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازیافت كاغذ

بازیافت کاغذ

مقدار مواد آلوده جامد در رودخانه ها چقدر است ؟

در اطراف كلاس درس مدرسه خود نگاه كنید چه می بینید ؟

پوستر؟ دفتر؟ دفتر مشق؟ مجله با تعداد زیادی صفحه؟ شما تصاویر را به دست می آورید. كاغذ در هر جایی است!

كاغذ ماده ای است كه ما آن را یک بار مصرف می كنیم. 14 درصد زباله ها، زباله های و 15 تا 20 درصد ؟ آن زباله های کاغذهای متراكم شده است.

بازیافت کاغذ

كاغذ اشكال مختلفی دارد. براق یا كدر، ضخیم یا نازک. كاغذ می تواند پر كننده روزنامه یا پر كننده پوشک بچه باشد. بیشتر كاغذ تولیدی از درختانی كه قطع شده و برش داده شده اند، تهیه می شود. البته می توان كاغذ را از پارچه های قدیمی یا علف نیز تهیه کرد.

كاغذ بازیافتی

كاغذ باز یافتی از كاغذ باطله تشكیل شده است که معمولاً با خمیر چوب تازه مخلوط شده است. توجه داشته باشید که برای بازیافت کاغذ، كاغذ بایستی بدون جوهر شود.

امروزه تقریباً هر نوع كاغذی می تواند باز یافت شود. اما بازیافت بعضی از انواع آن نسبت به دیگری سخت تر است. كاغذ هایی كه براق، خمیری یا چسبنده هستند باز یافت نمی شوند زیرا فرآیند آن خیلی پر هزینه است. هنگام بازیافت كاغذها بایستی از هم دیگر جداشود. شما نباید روزنامه و جعبه های مقوایی را با همدیگر برای باز یافت مخلوط كنید.

بازیافت کاغذ

درجات مختلف كاغذ به انواع مختلف تولیدات جدید قابل بازیافت هستند. روزنامه های قدیمی معمولاً به كاغذ روزنامه های جدید، كارتون های تخم مرغ، كارتون های مقوایی قابل تبدیل است. كاغذ دفتر سفید درجه بالا تقریباً می تواند به هر تولید كاغذ جدیدی تبدیل شود: بلیط، كاغذ روزنامه یا كاغذ مجله و کتاب ها. گاهی اوقات بازیافت كننده ها ضمیمه های براق روزنامه ها را از شما درخواست می كنند. كاغذ روزنامه و ضمیمه های براق جزء انواع مختلف كاغذ هستند.

كاغذ بر خلاف دیگر باز یافتی ها نمی تواند بیشتر وبیشتر بازیافت شود. دلیل این است كه معمولاً وقتی كه تولیدات كاغذی جدید تشكیل می شوند، رشته های كاغذ دست نخورده، با كاغذ باز یافتی مخلوط می شوند. بیشتر جعبه های مقوایی تركیبی از 50 در صد رشته های جدید و 50 در صد رشته های باز یافتی هستند.

بازیافت کاغذ

باز یافت كاغذ چه مقدار انرژی ذخیره می كند؟

بازیافت كاغذ انرژی ذخیره می كند اگر چه انرژی ذخیره شده آن نسبت به انرژی بازیافتی آلومینیوم و فولاد قابل مقایسه نمی باشد. با این حال یک كارخانه كاغذ كه كاغذ بازیافتی می سازد 20 درصد انرژی کمتری نسبت به كارخانه ای كه كاغذ را از الوار تازه می سازد، مصرف می كند. كارخانه های كاغذ مقدار زیادی از انرژی شان را از چوب های پس مانده و باطله تولید می كنند اما كارخانه های بازیافتی بیشتر انرژی شان را از شركت های انرژی محلی یا استفاده از وسایل تولید درب تآمین می كند.

تشكیل كاغذ باز یافتی، نسبت به کاغذی که 100 درصد از مواد اولیه ساخته می شود، ‌نیاز کمتری به سفید شدن و شیمیایی شدن دارد. هم چنین با بهبود این كاغذ های باز یافتی آلودگی کمتری خواهیم داشت. البته هر دو فرآیند محصولات فرعی مختلفی تولید می كنند.

كارخانه های كاغذ ممكن است دی اكسید سولفور بیشتری منتشر کند. اما كارخانجات باز یافتی ممكن است گل بیشتری تولید كنند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: فاطمه گودرزی