تبیان، دستیار زندگی
امام رضا(ع) از اسراف بسیار پرهیز داشتند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از دریا / سری دوم


شخصیت الهی معصومین (ع) به گونه‌ای است كه هیچ كس توان نشان دادن همه‌ی ابعاد شخصیتی ایشان را ندارد. بااین حال گوشه‌ای ازویژگی‌های امام كرامت و مهربانی،حضرت رضا (ع) كه دركتب معتبرآمده را با هم مرور می‌كنیم.

حضرت رضا (ع) دور از چشم مردمان، نیازمندان را دستگیری می‌كردند.كنار سفره‌ی خدمتكاران‌شان می‌نشستند و با آنها غذا می‌خوردند و هرگاه خدمتكاری مشغول غذا خوردن بود،او را به خدمت فرا نمی‌خواندند.

از دریا / سری دوم

امام رفع نیاز مۆمنان و گره‌گشایی از كار آنان را روش نیک نیاكانش می‌دانست و تا جایی كه امكان داشت هیچ نیازمندی را رد نمی‌كرد.

هنگام خندیدن تبسم می‌كرد و قهقهه نمی‌زد.

امام رضا (ع) از اسراف بسیار پرهیز داشتند و هنگامی كه سفره را می‌گستردند از بهترین غذاها برای نیازمندان جدا می‌كردند و برای‌شان می‌فرستادند و از خدمتكاران می‌خواستند كه سرسفره‌ی غذا به احترام ایشان از جا برنخیزند.

همیشه بوی خوش از آن حضرت استشمام می‌شد. مهمان را تکریم می‌کرد و او را به كار وانمی‌داشت. امام با اینكه می‌توانست بر فرش‌های نفیس بنشیند، متواضعانه بر حصیر می‌نشست.

بخش حریم رضوی