اگر قسمتی از ماه یا خورشید بگیرد و مکلف نماز نخوانده باشد، وظیفه او چیست؟ الف) اگر گرفتگی را بفهمد و عمداً یا از روی فراموشی نماز به جا نیاورد. ب) اگر گرفتگی را نفهمد و بعد از گذشت زمان متوجه شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم ترک نماز آیات

نماز خواندن

سوال: اگر قسمتی از ماه یا خورشید بگیرد و مکلف نماز نخوانده باشد، وظیفه او چیست؟ الف) اگر گرفتگی را بفهمد و عمداً یا از روی فراموشی نماز به جا نیاورد. ب) اگر گرفتگی را نفهمد و بعد از گذشت زمان متوجه شود.

امام خمینی(ره):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(العروة الوثقی، ج1، ص 570 م 9، تحریرالوسیله، ج1، ص 192، م 7)

 

آیة الله اراکی(ره):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(العروةالوثقی، ج1، ص 570 م 9 )

(توضیح المسائل، ص 265، م 1536)

 

آیة الله بهجت(ره):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(وسیلة النجاة، ص 231، م 7 )

(توضیح المسایل، ص 242، م 1220)

آیة الله تبریزی(ره):

 

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(توضیح المسائل، ص 226، م 1508، منهاج الصالحین، ج1، ص 200، م 703)

 

آیة الله خوئی(ره):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(المسائل المنتخبه، ص 170، م 460 العروة الوثقی، مع تعلیقه، ج1، ص 545 ، م 9 (1761)، ص 548، م 23)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(توضیح المسائل، ص 295، م 1480، العروة الوثقی مع تعلیقه، ج2، ص 216، م 9)

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

ب) قضا واجب نیست.

(توضیح المسائل،ج1، ص 348، م 1508)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(هدایة العباد، ج1، ص 150، م 868)

(توضیح المسائل، ص 297، م 1508)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(العروة الوثقی، مع التعیقات، ج1، ص 548 م 9)

(توضیح المسائل، ص 246، م 1511، الاحکام الوضحه، ص 190، م 754)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(هدایة العباد، ج1، ص 177، م 868)

(توضیح المسائل، ص 259، م 1508)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(توضیح المسائل، ص 243، م 1293)

(العروة الوثقی مع تعلیقات، ج1، ص 621، م 1)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(منتخب المسائل، ص 177، م 460)

(توضیح المسائل، ص 217، م 1496)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

الف) قضا واجب است.

ب) قضا واجب نیست.

(منهاج الصالحین، ج2، ص 218، م 703)

(توضیح المسائل، ص 472، م 1507)

بخش احکام اسلامی تبیان

 

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .