تبیان، دستیار زندگی
لیس از روی سطحی نگری است كارشناس ارشد فوتبال كشور، ریشه بحرانهای اخیر پیروزی را در عدم تعریف جایگاه ها در این تیم دانست. امیرحاج رضایی در خصوص مشكلات اخیر پیروزی گفت: باید یك بار برای همیشه طیف های مختلف در پیروزی ، تكلیف خو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امیرحاج رضایی: اظهارات بازیكنان پرسپولیس از روی سطحی نگری است

كارشناس ارشد فوتبال كشور، ریشه بحرانهای اخیر پیروزی را در عدم تعریف جایگاه ها در این تیم دانست.

امیرحاج رضایی در خصوص مشكلات اخیر پیروزی گفت: باید یك بار برای همیشه طیف های مختلف در پیروزی ، تكلیف خود را با این تیم مشخص كنند. قهر و آشتی های موجود در پیروزی در واقع یك حالت صوری وظاهری دارد، باید این حالت را از بین برد.

این كارشناس فوتبال كشور در تحلیل نوع مدیریت باشگاه پیروزی خاطر نشان كرد: در هرم مدیریتی باشگاه پیروزی علامت سوال های زیادی وجود دارد، كه این تقابل ها و تضاد ها را می سازد. بعضی ها معتقد بودند كه در ابتدا حضور آقای غمخوار به عنوان مدیرعامل باشگاه پیروزی این تیم به شرایط ثبات می رسد، اما متاسفانه عملكرد ایشان این مساله را منتفی كرد.

وی افزود: واقعاً نمی دانم چه نوع مدیریتی برای فوتبال كشور مفید است. ثمره مدیریت غیر ورزشی ها و صنعتی ها را دیدیم. امروز این فدراسیون از اهالی خانواده فوتبال انتخاب شده است . مخاطبان فوتبال كشور از آشفتگی فعلی سرسام گرفته اند. این مساله مطمئناً در باشگاهها متبلور می شود.

وی ادامه داد: باید شرح وظایف در پیروزی نهادینه شود. همان طور كه نباید به حریم سر مربی این تیم وارد شد، نباید به شان و جایگاه مدیریت باشگاه بی احترامی كرد.

حاج رضایی در خاتمه با اشاره به امضای طومارعلیه مدیرعامل باشگاه پیروزی توسط بازیكنان و كادر فنی این تیم تاكید كرد: هیچ كجای دنیا این مساله وجود ندارد. امضای طومار و بازی نكردن در مسابقات در فوتبال نوین جایگاهی ندارد. وقتی بازیكنان از تحلیل یك موضوع ساده عاجز هستند، اظهارات آنها از روی سطحی نگری است.