تبیان، دستیار زندگی
ما بدون مایعات نمی توانیم به حیات خود ادامه دهیم. مایعات مهمترین ماده در بدن ما هستند و به اقتضای با سن و جنس، 55 تا 70 درصد وزن بدن ما از آب تشكیل شده است. متأسفانه وقتی ما احساس تشنگی می كنیم كه بدن ما از كمبود آب رنج...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روزانه دو لیتر مایعات بنوشید

ما بدون مایعات نمی توانیم به حیات خود ادامه دهیم. مایعات مهمترین ماده در بدن ما هستند و به اقتضای با سن و جنس، 55 تا 70 درصد وزن بدن ما از آب تشكیل شده است. متأسفانه وقتی ما احساس تشنگی می كنیم كه بدن ما از كمبود آب رنج می برد. روزانه حداقل دو لیتر مایعات به صورت آب های معدنی، آب میوه، چایٍ میوه جات یا چایهای گیاهی( مثل نعنا) و آب مصرف كنید. چند روزی میزان مایعات مصرفی خود را اندازه گیری كنید و در صورتیكه كمتر از یك و نیم لیتر مایعات مصرف می كنید، ترتیبی دهید كه به طور مرتب ، دو بطری آب گوارا بیاشامید. زیرا در حضور آب است كه سلول ها می توانند مواد مغذی راجذب و از آنها استفاده نمایند. همچنین با وجود آب سلولها مواد زاید تولیدی خود را از طریق كلیه ها دفع و بالاخره غدد مخاطی در مقابل میكروب های بیماری زا از خود محافظت می كنند.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.