تبیان، دستیار زندگی
در این درس قصد داریم روش های اجتماعی شدن،، یعنی درونی کردن ارزش ها و کنترل اجتماعی را تشریح نماییم. درونی کردن ارزش ها از چند طریق در جامعه اتفاق می افتد که دانش آموزان باید با چند نمونه از آن ها آشنا شوند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرآیند اجتماعی شدن فرد

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل دوم/ درس پنجم/ نظام اجتماعی و فرد

فرآیند اجتماعی شدن فرد

اهداف درس

آشنایی دانش آموز با مفاهیم ذیل می باشد:

جامعه پذیری و اجتماعی شدن

درونی کردن ارزش ها

کنترل اجتماعی

مدت

45 دقیقه

وسایل لازم

گچ و تخته

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک کنید.

طرح درس

در این درس قصد داریم روش های اجتماعی شدن،، یعنی"درونی کردن ارزش ها" و " کنترل اجتماعی" را تشریح نماییم. درونی کردن ارزش ها از  چند طریق در جامعه اتفاق می افتد که دانش آموزان باید با چند نمونه از آن ها آشنا شوند. کنترل اجتماعی و ضرورت به کارگیری آن از سوی جامعه بحث بعدی است که در این درس به آن پرداخته می شود. شیوه ارائه این درس با استفاده از ایجاد موقعیت های چالشی برای دانش آموزان می باشد.

جامعه پذیری و اجتماعی شدن

دبیر می تواند با مرور درس گذشته کار خود را آغاز نماید. بحث جامعه پذیری و اجتماعی شدن باید در این مرور انجام شود. پس از مرور درس گذشته دبیر عنوان درس جدید که اشکال اجتماعی شدن است را بیان می  نماید.

درونی کردن ارزش ها

با توجه به اینکه بحث درونی کردن ارزش ها توسط جامعه یک بحث وجدانی است از همین خصوصیات آن استفاده می شود و فعالیت کار در کلاس برای دنش آموزان طراحی شده است.

در این فعالیت چندین موقعیت رفتاری برای دانش آموزان پیش بینی کنید – مثلاً شما روی صندلی اتوبوس نشسته اید پیرمردی سوار می شود و جایی برای نشستن ندارد.- و از دانش آموزان بخواهید تا رفتار خود را در این موقعیت تشریح کنند. – مثلاً بلند می شوم و جای خود را به او می دهم.- پس از پاسخ دادن دانش آموزان به این سؤال نوبت به سؤال اصلی می رسد که با پاسخ به آن دانش آموز باید به مفهوم درونی کردن ارزش ها برسد.

در این قسمت از دانش آموز پرسیده می شود چرا؟ و پاسخ دانش آموز شنیده می شود. – مثلاً چون احترام به بزرگتر واجب است.- دبیر باید با چراهای چند گانه داش آموز را به هدفی که دارد برساند. " مثلاً چرا حترام به بزرگتر واجب است." در هر مرحله پرسش دانش آموز یک گام به درونی بودن این ارزش نزد خود پی می برد و گام به گام به منبعی که این ارزش را به او آموخته و نهادینه کرده است نزدک می کند.

در انتها با مقایسه پاسخ هایی که در ستون از کجا آموخته اید ارائه شده است می توانید نمونه هایی از شیوه های درونی کردن ارزش ها را به دانش آموزان نشان دهید (در فعالیت کار در کلاس درس قبل تعدادی از آن ها به دانش آموزان معرفی شد.)

فرآیند اجتماعی شدن فرد

کنترل اجتماعی

اگر فردی الگوهای عمل جامعه را مراعات نکند چه عقوبتی در انتظار اوست؟ چرا جامعه این عقوبت را برای او در نظر می گیرد؟ این ها پرسش هایی است که می تواند در قالب چندین مثال از ناهنجاری های جامعه تشریح شود و موضوع بحث کلاس باشد. در انتها بحث باید توسط دبیر به سمت تشریح چیستی مجازات و ضرورت آن پیش رود.

جمع بندی

جامعه افراد را به دو شکل اجتماعی می کند.

درونی کردن ارزش ها : اموری که ابتدا برای فرد دارای ارزش نیست و فرد به آن تمایلی ندارد، در طی جامعه پذیری اهمیت می یابند و به صورت ارزش در می آیند؛ این جریان را درونی کردن ارزش ها می گویند.

کنترل اجتماعی : اجتماعی کردن افراد را از طریق اعمال مجازات کنترل اجتماعی می گویند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا