تبیان، دستیار زندگی
آیا با کنار گذاشتن خمس اموال می توان در بقیه آن تصرف کرد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفاده از اموال پس از جدا کردن خمس

خمس مذھب شیعہ کی نظر میں

سوال: آیا با کنار گذاشتن خمس اموال می توان در بقیه آن تصرف کرد؟

امام خمینی(ره):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(تحریرالوسیله، 1408 هـ ق، ج1، ص 361، م 23)

(توضیح المسائل، 1385، ص 255، م 1790 و با استفاده از م 1792)

آیة الله اراکی(ره):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(المسائل الواضحه، 1414هـ ق، ص 310، م 1821و با استفاده از م 1823)

(توضیح المسائل. 1372، ص 322، م 1821 و با استفاده از م 1823)

آیة الله بهجت(ره):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(توضیح المسائل. 1384هـ ق، ص 275 و 276 ، م 1409 و با استفاده از م 1412)

آیة الله تبریزی(ره):

خیر، بنابر احتیاط واجب نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج1، ص 353، م 1256)

(توضیح المسائل، 1383، ص 265، م 1798 و با استفاده از م  1800)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد.

(اجویة الاستفتائات، 1386، ص226، با استفاده از س 984)

(استفتائات جدید1، ص 47، س 262)

آیة الله خوئی(ره):

خیر، بنابر احتیاط واجب نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(منهاج الصالحین (العبادات)، ج1، 1410 هـ ق، ص 346، م 1256)

(توضیح المسائل، 1422هـ ق، ص 308، م 1798 و با استفاده از م 1800)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص 208، م 1256)

(توضیح المسائل، 1425 هـ ق، ص 344 ، م 1795 و با استفاده از م 1761)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

تصرف کردن در مالی که خمس دارد تا یک پنجم آن باقی است، اشکال ندارد.

(المسائل الشرعیه. 1428 هـ ق، ص389، م 1798)

(توضیح المسائل، 1383، ج2، ص 13، م 1799 و با استفاده از م1801 )

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(توضیح المسائل، 1385، ص 350، م 1799 و با استفاده از م 1801)

(جامع الاحکام، 1382، ج1، ص 215، با استفاده از س 780)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که به مرجع تقلید یا وکیل او بدهد یا از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(توضیح المسائل، 1384، ص 298، م 1840 و با استفاده از م 1842 )

(جامع المسائل، ج 1، ص 200 س797)

آیة الله گلپایگانی(ره):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(توضیح المسائل، 1414هـ ق، ص 304 و 305، م 1799 و با استفاده از 1801)

(مجمع المسائل، 1411 هـ ق، ج1، ص 362، با استفاده از س 266 و 267)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1386، ج 2، ص 239، م 76 پاورقی 3 )

(توضیح المسائل، 1379، ص 286 م 1516 و با استفاده از م 1517)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی، ص 242، م 76)

(توضیح المسائل، 1381، ص 347 م 1786 و با استفاده از م 1788)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

خیر، نمی توان در آن مال تصرف کرد مگر این که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(منهاج الصالحین 1428هـ ق، ج2،  ص385، م 1256)

(توضیح المسائل، 1379، ص 534 م 1807)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.