گوش دادن به آهنگ ها و موسیقی هایی که مطرب و مناسب مجالس لهو و لعب است، حرام است. اما تشخیص موارد و مصادیق، که آیا نوع خاصی از موسیقی؛ مثل پاپ از مصادیق موسیقی حرام است یا مجاز، بر عهده ی افراد مکلف است؛ زیرا افرادی که آشنایی مختصری با موسیقی دارند، می­ت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"پاپ" از مصادیق موسیقی حرام است؟

موسیقی


مجموعه عواملی که انسان را از مسیر هدایت و تعالی معنوی و تفکر و زندگی متعادل و آرام باز می‌دارد و موجب ناراحتی های عصبی و روانی و نقصان عقل و خوشی های ناگهانی و مصنوعی و تهییج شهوت و فاصله گرفتن از واقعیت های زندگی می‌گردد، در دین مبین اسلام مورد نهی قرار گرفته اند.


گوش دادن به آهنگ ها و موسیقی هایی که مطرب و مناسب مجالس لهو و لعب است، حرام است.

اما تشخیص موارد و مصادیق، که آیا نوع خاصی از موسیقی؛ مثل "پاپ" از مصادیق موسیقی حرام است یا مجاز، بر عهده ی افراد مکلف است؛ زیرا افرادی که آشنایی مختصری با موسیقی دارند، می‌توانند موارد موسیقی مطرب و مناسب مجالس لهو و لعب را از غیر آن تشخیص دهند.

به همین دلیل حتی اگر آهنگ های انقلابی و جنگی، مطرب و مناسب با مجالس لهو و لعب باشد، گوش کردن به آن نیز حرام است.

موسیقی پاپ هم از این قاعده مستثنا نیست و چنانچه مشتمل بر طرب و لهو و لعب باشد حرام و گوش کردن آن جایز نیست.

اما این که چرا موسیقی مطرب و مناسب با مجالس لهو و لعب حرام و اگر چنین نباشد، حرام نیست، مطلب جداگانه ای است که به طور کلی می توان گفت احکام الهی بر اساس علم و حکمت الهی و مصالح و مفاسد مربوط به هر حکم، جعل و بیان گردیده است و به آنها جز خداوند متعال آگاه نیست. آنچه در اختیار و امکان انسان ها است احکام مربوطه و مقداری از حکمت و فلسفه ی آنها است (نه علت واقعی).

آن چه در مورد موسیقی در این مجال می توان گفت این است که مجموعه عواملی که انسان را از مسیر هدایت و تعالی معنوی و تفکر و زندگی متعادل و آرام باز می‌دارد و موجب ناراحتی های عصبی و روانی و نقصان عقل و خوشی های ناگهانی و مصنوعی و تهییج شهوت و فاصله گرفتن از واقعیت های زندگی می‌گردد، در دین مبین اسلام مورد نهی قرار گرفته اند.

سوال: گوش دادن به آهنگ های انقلابی مدرن (پاپ) چه حکمی دارد؟

آیة الله العظمی خامنه ای(دام ظله):

هر گونه نوازندگی مطرب لهوی که متناسب با مجالس عیش و نوش باشد حرام است.

 

آیة الله فاضل لنکرانی (ره):

موسیقی اگر مطرب و مهیّج و مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است و در غیر این صورت مانعی ندارد و مرکز پخش تاثیری در حکم ندارد.

 

آیة الله بهجت(ره):

اگر موسیقی مطرب باشد استماع و خرید و فروش آن حرام است.

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظله):

آنچه را عرف مردم موسیقی می دانند استماع آن و ساخت و تعلیم و تعلم و فروش آلات آن حرام است.

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله):

کلیه صداها و آهنگ ها که مناسب لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است. تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف عام خواهد بود.

 

آیة الله تبریزی (ره):

گوش دادن به موسیقی لهوی که مناسب مجالس خوشگذرانی باشد، جایز نیست. همچنین ساخت، تعلیم، خرید و فروش ابزار آلات موسیقی لهوی جایز نیست.

 

آیة الله سیستانی(دام ظله):

اگر موسیقی مناسب مجالس لهو و عیاشی نباشد حرام نیست. )مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، سید محسن محمودی، ج 1، ص 53 و 54(

سوال: نماز خواندن در جایی که صدای موسیقی حرام به گوش نمازگزار می‌رسد چه حکمی دارد؟

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

نماز خواندن در محلى که آلات لهو و لعب مانند تار و غیره استعمال می‌کنند و نمازگزار می‌شنود محل اشکال است و اگر بعد از شروع در نماز صداى موسیقى مهیج که مناسب مجالس لهو و لعب است به گوش برسد و گوش ندهد نماز صحیح است. ولى اگر قبل از شروع به نماز از محل دیگر صدا به گوش برسد در صورت امکان نماز را جاى دیگر بخواند. (جامع المسائل، محمد فاضل لنکرانى، ج 1، ص 85)

 

آیة الله شبیری زنجانى(دام ظله):

ماندن در مجالس لهو و لعب که در آن آوازه‌خوانى می‌کنند یا تار و مانند آن استعمال می‌کنند، حرام و نماز خواندن در آنجا بنا بر احتیاط مستحب باطل است. (شبیری زنجانى، رساله توضیح المسائل، ص 196، م 899)

 

سید محمد رضا موسوی گلپایگانى:

اگر پیش از شروع نماز، چنین مجلسى فراهم شود، توقف در آن محل جایز نیست و باید از آنجا خارج گردد و نماز را در غیر آن محلّ به جا آورد.

 

آیة الله خامنه ای(دام ظله):

اگر صدای موسیقى باعث عدم توجه و تمرکز حواس نمازگزار ‌شود، نماز خواندن در آن مکان مکروه است.

 

امام خمینی(ره):

 گوش دادن به موسیقی حرام -در حال نماز و غیر نماز- حرام است.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع: اسلام کوئیست

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .