شخصی که می دانسته وظیفه اش در تنگی وقت نماز تیمم بوده، وضو یا غسل انجام داده، حکم وضو و غسل او چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در تنگی وقت غسل کنیم یا تیمم؟

تیمم

سوال: شخصی که می دانسته وظیفه اش در تنگی وقت نماز تیمم بوده، وضو یا غسل انجام داده، حکم وضو و غسل او چیست؟

امام خمینی(ره):

اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، بنابر احتیاط واجب باطل است ولی اگر به عنوان طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و ...) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.

(تحریر الوسیله، 1408 هـ ق، ج1، ص 105، م 17)

(وسیلة النجاة، 1380 ، ص 96، م 17، پاورقی 3)

 

آیة الله اراکی(ره):

اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، باطل است ولی اگر به قصد طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و ...) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.

(العروة الوثقی، 1425 هـ ق، ج1، ص 357، م 29)

 

آیة الله بهجت(ره):

اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، باطل است ولی اگر به عنوان طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و ...) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.

(وسیلة النجاه 1381، ج1، ص 135، م (481) 17 )

(جامع المسائل، 1384، ج1، ص 213، پاراگراف آخر)

 

آیة الله تبریزی(ره):

اگر به نیت وضو و غسلی که به عهده دارد با قطع نظر از نماز، وضو وغسل انجام دهد صحیح است و همچنین در صورت که تشریع محرّم نباشد وضو و غسلش صحیح است. (تشریع محرّم: یعنی خیال کند در ضیق وقت می تواند وضو و غسل انجام دهد).

(منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج1، ص102، م 355)

(استفتائات جدید، 1383، ج1، ص 61س 275)

 

آیة الله خوئی(ره):

اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، باطل است ولی اگر به قصد طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و ...) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.

(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425 هـ ق، ج1، ص 324، م 29)

(منهاج الصالحین (العبادات)، 1410 هـ ق، ج1، ص 98، م 355)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

در صورتی که قصد تشریع که منافات با قصد قربت دارد، نداشته باشد صحیح است. (قصد تشریع یعنی: خیال کند در ضیق وقت می تواند وضو و غسل انجام دهد.)

(العروة الوثقی مع تعلیقه، 1425هـ ق، ج1، ص 385، م 29 پاورقی 1286)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

اگر برای نماز وضو و غسل انجام داده، باطل است ولی اگر برای طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و...) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.

(هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج 1، ص 84، م 489)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

وضو و غسل او صحیح است.

(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1380، ج1، ص 337، م 29، پاورقی 2)

(الاحکام الواضحه، 1380 ص 85، م 365)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

اگر برای نماز وضو و غسل انجام داده، باطل است ولی اگر برای طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و ...) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.

(هدایة العباد، 1413 هـ ق، ج1، ص 99، م 489)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، باطل است ولی اگر به قصد طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و...) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.

(العروة الوثقی مع تعلیقات 1386، ج1، ص 388، م 29)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

اگر برای نماز واجب وضو یا غسل انجام داده، باطل است ولی اگر به قصد طهارت یا غایات دیگر (مثل مسّ قرآن و ...) وضو گرفته یا غسل کرده صحیح است.

(التعلیقات علی کتاب العروة الوثقی، ص 52)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

اگر به نیّت وضو و غسلی که به عهده دارد، با قطع نظر از نماز، وضو و غسل انجام دهد صحیح است و همچنین اگر قصد تشریع محرّم نداشته باشد(تشریع محرّم: یعنی خیال کند در ضیق وقت می‌تواند وضو و غسل انجام دهد) و وجه تقیید هم نباشد.(وجه تقیید یعنی: وضو و غسل را مقید به همین نماز در ضیق وقت نکند.)

(منهاج الصالحین، 1386، ج 2، ص 111، م 355 و استفتاء شفاهی از دفتر معظم له )

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .