آیا در موارد زیر به ارث خمس تعلّق می گیرد؟ الف) اگر از خویشاوند نزدیک که اهل خمس بوده، ارثی به ما برسد، آیا متعلق خمس می باشد؟ ب) اگر از خویشاوند دور، ارثی به ما برسد، آیا متعلق خمس می باشد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم خمس ارث

خمس

سوال: آیا در موارد زیر به ارث خمس تعلّق می گیرد؟ الف) اگر از خویشاوند نزدیک که اهل خمس بوده، ارثی به ما برسد، آیا متعلق خمس می باشد؟ ب) اگر از خویشاوند دور، ارثی به ما برسد، آیا متعلق خمس می باشد؟

امام خمینی(ره):

الف) ارثی که به انسان می رسد، خمس ندارد.

ب) اگر با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

(توضیح المسائل، 1383، ص 231، م 1754)

(تحریرالوسیله، 1408 هـ ق، ج1، ص 356، الخامس)

 

آیة الله اراکی(ره):

الف) ارثی که به انسان می رسد، خمس ندارد، گرچه احتیاط مستحب است خمس آن را بپردازد.

ب) اگر با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط واجب است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

(توضیح المسائل، 1372، ص 320، م 1787 )

(مسائل الواضحه، 1373، ج1، ص 305، م 1787)

 

آیة الله بهجت(ره):

الف) ارث هایی که از خویشاوندی می رسد که می داند با او خویشاوند است، اگر چه از مخارج سالش زیاد بیاید خمس ندارد.

ب) ارثی که به انسان از خویشاوندی می رسد که نمی داند با او خویشاوند است، اگر از مخارج سالش اضافه آمد بنابراحتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.

(توضیح المسائل، 1381، ص 271، م 1378)

(وسیله النجاه، 1381، ص 392)

 

آیة الله تبریزی(ره):

الف) ارثی که به انسان می رسد، خمس ندارد.

ب) اگر با کسی خویشاوندی داشته، و گمان ارث بردن از او را نداشته بنابر احتیاط اقوی (احتیاطی که ترک نشود) باید خمس آن ارثی را که از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

(توضیح المسائل، 1383، ص 261، م 1763)

(منهاج الصالحین، ج1، ص 337، السابع)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) ارث خمس ندارد.

(ترجمه اجویة الاستفتائات، 1384، ص 191، با استفاده از س 859)

 

آیة الله خوئی(ره):

الف) ارثی که به انسان می رسد، خمس ندارد.

ب) اگر با کسی خویشاوندی داشته باشد و گمان ارث بردن از او را نداشته باشد باید خمس آن را، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

(توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 302، م 1763)

(منهاج الصاحین، 1410 هـ ق، ج 1، ص 332، با استفاده از م 1213 الثانی )

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان می رسد، خمس ندارد.

ب) اگر ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، احتیاط واجب آن است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

(توضیح المسائل، 1425 هـ ق، ص 338 ، م 1724)

(مسائل المتنخبه، 1425هـ ق، ص 272، السابع)

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف) ارثی که به انسان می رسد، خمس ندارد.

ب) اگر ارث غیر منتظره باشد بنابر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

(توضیح المسائل، 1383، ج 2، ص 6، م 1763)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) ارثی که به انسان می رسد خمس ندارد.

ب) اگر با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد و از او ارث ببرد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

(توضیح المسائل، 1385، ص 344، م 1763)

(هدایة العباد، 1416هـ ق، ج 1، ص 386، م 1619، الخامس)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) ارثی که به انسان می رسد، خمس ندارد.

ب) اگر با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته، احتیاط واجب آن است، خمس ارثی را که از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

(توضیح المسائل، ص 292، م 1804)

(تعلیقه عروة الوثقی، 1380، ج2، ص 190، السابع)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف) اموالی که به عنوان ارث به انسان می رسد، خمس ندارد.

ب) اگر ارثی که به او می رسد از خویشاوند دوری باشد که اطلاعی از چنین خویشاوندی ندارد، و انتظاری درباره چنین ارثی ندارد در اینجا بنابر احتیاط واجب خمس آن را بپردازد.

(توضیح المسائل، 1383، ص 277 و 278، م 1476 و 1477)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) ارثی که به انسان می رسد، خمس ندارد.

ب) اگر با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد احتیاط مستحب آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

(توضیح المسائل، 1383، ص341، م 1750)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

الف) ارث خمس ندارد.

ب) اگر با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته، باید خمس آن ارث را در صورتی که از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

(توضیح المسائل، 1379، ص 518، م 1771)

(منهاج الصالحین، ج2، ص 368، السابع و ص 369 با استفاده از الثانی)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .