سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این درس با مفهوم نقش های مختلف در یک گروه به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند و ... آشنا شوند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : ستاره نوربخش
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وابستگی تقابل نقش ها

تعلیمات اجتماعی / اول دبیرستان / فصل دوم/ درس دوم

 

اهداف درس

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این درس با مفاهیم زیر آشنا شوند.

نقش های مختلف در یک گروه به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند.

حذف و افزوده شدن یک نقش یا تغییر در الگوی عمل آن، الگوی عمل سایر نقش ها تحت تأثیر قرار می گیرد.

کلیه نقش ها و کارها برای رسیدن به هدف مشترک گروه انجام می پذیرد.

مقدمات مفهوم پذیرش نقش در ذهنش شکل بگیرد.

 

مدت

45 دقیقه

 

وسایل لازم

گچ و تخته

 

جهت دانلود برگه کار در کلاس کلیک کنید.

جهت دانلود برگه کار در منزل کلیک کنید.

 

طرح درس

 

 

وابستگی متقابل نقش ها

ار ارایه این درس دبیر می تواند از فعالیت گروهی استفاده کند. پس ازگروه بندی کلاس و پخش برگه های کار در کلاس بین گروه ها برای هر گروه موضوعی انتخاب شود. بهتر است موضوع انتخاب شده گروهی باشد که دانش آموزان عضو آن هستند یا از گروه های اجتماعی باشد که از آن ها شناخت دارند. دبیر می تواند نام چند گروه را روی تخته بنویسد و دانش آموزان از آن ها انتخاب نمایند. (خانواده، مدرسه، تیم وزشی، محله، مسجد، بسیج و . . . )

 

از گروه ها بخواهید چند نقش (ترجیحاً پنج نقش) برای موضوع خود بیایند و حقوق و تکالیف مربوط به هر نقش را با کمک هم گروهی های خود بیابند و در محل مربوطه یادداشت نمایند.

 

پس از تعیین نقش ها با توجه به آموخته های درس  قبل برای هر نقش حقوق و تکالیف را مشخص نمایند.

پس از تعیین حقوق و تکالیف مختلف دبیر از دانش آموزان بخواهد برای هر نقش، تک تک حقوق مربوط به آن را دانش آموزان در نظر بگیرند و این حق را از میان تکالیف سایر نقش ها پیدا کنند.

 

مثلاً فرزند در خانواده حق دارد مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرد و سرپرست خانواده موظف است از خانواده حمایت کند.

از این وابستگی حقوق و تکالیف می توان به این نتیجه رسید که نقش های مختلف در گروه به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند.

این وابستگی موجب می شود که با تغییر الگوی عمل مربوط یک نقش الگوهای عمل مربوط به نقش های دیگر تغییر نیز کند.

 

هم چنین با افزوده شدن نقشی به مجموعه نقش های دیگر، الگوهای عمل مربو به آن نقش ها نیز تغییر می کند.

 

دبیر برای تبیین بهتر موضوع فوق برای گروه شرایطی را ترسیم کند که یکی از نقش های گروه تغییر کرده، حذف یا اضافه شده است و از دانش آموزان بخواهد درباره حقوق  و تکالیف جدیدی که در اثر این تغییر به وجود آمده صحبت کنند.

 

پیوند نقش ها

هدف نوعی ارزش است که فراد آگاهانه در جهت تحقق آن تلاش می کنند.

در گروه یا جامعه هر کسی نقشی دارد و متناسب با نقش خود کارهای خاصی را انجام می دهد اما کلیه کارها و نقش ها در جهت تحقق ارزش مشترک انجام می شود.

 

برای روشن شدن بحث فوق دبیر می تواند در بین گروه ها و با موضوعات خودشان یا در سطح کلاس با موضوعی منتخب با دانش آموزان بحثی مشترک با عنوان "تقسیم کار برای رسیدن به هدف مشترک" داشه باشد. در این گفتگو باید از مفاهیم نقش، حقوق، تکالیف، ارزش های گروه بخوبی استفاده شود.

فعالیت منزل

برگه کار در منزل را به عنوان تمرین به دانش آموزان ارائه نمایید. لازم به ذکر است تمرین شماره 2 بهتر است به صورت تحقیق و اختیاری باشد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محمد ضیائیان

تنظیم: مریم فروزان کیا

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین