در صورتی که زلزله اتفاق افتاده، تکلیف نماز آیات در موارد ذیل چه می باشد؟ الف) مکلف زلزله را متوجه شود و عمداً در نماز آیات تأخیر بیندازد یا فراموش کند؟ ب) پس از وقوع زلزله و پس از زمان متصل بفهمد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأخیر عمدی نماز آیات پس از زلزله

نماز

سوال: در صورتی که زلزله اتفاق افتاده، تکلیف نماز آیات در موارد ذیل چه می باشد؟ الف) مکلف زلزله را متوجه شود و عمداً در نماز آیات تأخیر بیندازد یا فراموش کند؟

ب) پس از وقوع زلزله و پس از زمان متصل بفهمد؟

امام خمینی(ره):

الف) واجب است بجا آورد.

ب) واجب نیست.

(عروة الوثقی، ج1، ص 571، م 9، سطر 2، ص 568 سطر3،

تحریرالوسیله، 1408 هـ ق، ص 192، م 7)

 

آیة الله اراکی(ره):

الف) واجب است بجا آورد.

ب) بنابر احتیاط واجب بجا آورد.

(عروة الوثقی، ج1، ص 571 م 9، سطر2، ص 568 سطر 3

المسائل الواضحه، ج1، ص 264، م 1535)

 

آیة الله بهجت(ره):

الف) واجب است بجا آورد.

ب) نماز آیات را بنا بر اظهر و احوط (احتیاط واجب) به جا آورد.

(وسیلة النجاة، 1381، ص 231، م 7 (802)

استفتائات، 1386، ج2، ص 248، س 2436)

 

آیة الله تبریزی(ره):

الف) بنابر احتیاط واجب بجا آورد.

ب) بنابر احتیاط واجب بخواند.

(المسائل المنتخبه، 1427 هـ ق، ص 170، م 460

منهاج الصالحین، ج1، 1426 هـ ق ، ص 200، م 704)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

ب) اگر هنگام وقوع زلزله و یا در زمان متصل به آن احساس نکند نماز آیات واجب نیست.

(اجویة الاستفتائات، 1386، ص 159، س 716)

 

آیة الله خوئی(ره):

الف) بنابر احتیاط واجب بخواند.

ب) بنابر احتیاط واجب بخواند.

(المسائل المنتخبه، 1412هـ ق، ص170، م 460

العروة الوثقی مع التعلیقه، ج1، 1421هـ ق ، ص 545 م 9 (1761)

منهاج الصالحین، 1410هـ ق ج1، ص 196، م 704)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) اگر نخواند تا زمان متصل به زلزله بگذرد واجب نیست بخواند.

ب) بنابر احتیاط مستحب بخواند.

(المسائل المنتخبه، 1425هـ ق، ص 206، م 456

عروة الوثقی، مع التعلیقه، ج2، ص 212، ص 216، م 9

منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص 240، م 704)

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف) اگر عمداً بدون عذر به تأخیر بیندازد معصیت کرده و باید هر چه زودتر بخواند.

(توضیح المسائل، ج ا، 1384، ص 348، م 1507)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) واجب است بجا آورند.

ب) بنابر اظهر (احتیاط واجب) واجب است.

(توضیح المسائل، 1377، ص 297 م 1507

هدایة العباد، ج1، 1416هـ ق، ص 149، م 864، ص 150، م 868)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) واجب است بجا آورد.

ب) بنابر احتیاط واجب بجا آورد.

(عروة الوثقی مع التعلیقه، 1422 هـ ق، ص 548، م 9

جامع المسائل، ج1، ص 122، س447

الاحکام الوضحه، 1422 هـ ق، ص 190، م 755)

 

آیة الله گلپایگانی(ره):

الف) واجب است بجا آورد.

ب) بنابر اظهر (احتیاط واجب) واجب است.

(هدایة العباد، ج1، 1413 هـ ق، ص 177، م 868

توضیح المسائل، 1373، ص 259، م 1507

عروة الوثقی، ج1، ص 571 م 9، سطر2)

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه)

الف) معصیت کرده و احتیاط مستحب است تا آخر عمر هر وقت توانست بخواند.

ب) اگر زلزله قابل درک بوده و او نفهمیده احتیاط آن است که نماز آیات را بخواند.

(توضیح المسائل، 1383، س 241، م 1292

استفتائات، ج2، 1384، ص133، س 355

تعلیقه بر عروة الوثقی، 1413هـ ق، ص 621، م9)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف) بنابر احتیاط واجب بخواند.

ب) بنابر احتیاط واجب بخواند.

(منتخب المسائل، 1420هـ ق، ص 177، م 460

تعلیقه بر عروة الوثقی، ص 148، م 9)

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظله):

الف) واجب است بجا آورد.

ب) بنابر احتیاط واجب بخواند.

(منهاج الصالحین، ج2، ص 218، م 704

توضیح المسائل، 1383 ، ص 471 م 1506)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .