تبیان، دستیار زندگی
یادگیری الكترونیكی، هم می تواند به صورت فعالیتی فردی مورد استفاده قرار گیرد و هم به صورت فعالیتی گروهی. از سوی دیگر، یادگیری الكترونیكی می تواند به صورت آموزشی دنباله دار و یا با توجه به مكان و زمان كه می توان آن را گسسته نامید، صورت گیرد.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تجربیات بیان كننده موانع در یادگیری الكترونیكی (1)

در هر روش نوین آموزش و یا هر كاری كه بخواهیم تازه آن را شروع كنیم باید به این نكته توجه داشته باشیم كه موفقیت و شكست در کنار هم قرار دارند. یادگیری الكترونیكی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

یادگیری الكترونیكی در ابتدا روند رو به رشدی را در پیش گرفته بود اما برخی از تحقیقات نشان داده كه در این راه ناكامی های بسیاری وجود داشته است. در ادامه قصد داریم به بررسی این موانع بپردازیم.

تجربیات بیان كننده موانع در یادگیری الكترونیكی(1)

بر اساس یافته های جدید میزان افت تحصیلی در دوره های یادگیری الكترونیكی نسبت به دوره های حضوری بسیار زیاد بوده است. علاوه بر این، بسیاری از افرادی كه در دوره های یادگیری الكترونیكی شركت كرده بودند، دوره ها را بدون آن كه به اتمام برسانند رها كرده اند.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته شده، دلایل شكست این دوره ها، به صورت زیر دسته بندی شده است.

  • رویكرد مدیریتی
  • رویكرد مبتنی بر نیازها
  • رویكرد الكترونیكی
  • رویكرد مبتنی بر یادگیری

اما رویكردی به نام رویكرد سیستمی تلفیقی نیز وجود دارد كه بر تمامی ابعاد تأكید می كند و دلایل عدم موفقیت را براساس سه جنبه بررسی می كند.

تجربیات بیان كننده موانع در یادگیری الكترونیكی(1)سطح فرآورده

تجربیات بیان كننده موانع در یادگیری الكترونیكی(1)سطح یادگیرنده (زمینه درونی)

تجربیات بیان كننده موانع در یادگیری الكترونیكی(1)سطح سازمانی (زمینه بیرونی)

كاهش هزینه های زیاد ناشی از امور آموزشی، همیشه موضوعی بوده است كه تمركز مسولان را به سوی خود كشانده است.

بر اساس یافته های جدید میزان افت تحصیلی در دوره های یادگیری الكترونیكی نسبت به دوره های حضوری بسیار زیاد بوده است.

این موضوع را می توان دلیلی دانست برای این مسئله كه، با ظهور و گسترش یك فناوری جدید، مسئولان همواره تلاش كرده اند تا نقش فناوری را در عرصه ی آموزش پر رنگ تر كنند، تا شاید بتوانند آن را جایگزین معلمان و اساتید کرده و از این راه هزینه های زیادی كه برای تربیت معلمان می پردازند را كم كنند.

تجربیات بیان كننده موانع در یادگیری الكترونیكی(1)

این موضع را می توان آن هنگام مشاهده كرد كه فیلم های آموزشی، رایانه و ... گسترش پیدا كردند.

با گسترش اینترنت و ادبیات علوم آموزشی، به ویژه رشته فناوری آموزشی، عبارات و آموزش های جدیدی به وجود آمده است. اما در این میان عبارت آموزش و یادگیری الكترونیكی می تواند اصطلاح كاملی برای جمعی از فناوری ها و روش ها باشد.

برخی از محققان فعال در این زمینه، یادگیری الكترونیكی را شامل تمام تجارب یادگیری و آموزشی می دانند كه از طریق فناوری الكترونیكی هم چون اینترنت، نوارهای دیداری و شنیداری و ... ارایه می شوند.

همان طور كه گفته شد در یادگیری الكترونیكی می توان هم به صورت فردی فعالیت كرد و هم به صورت گروهی. هم چنین می توان آن را به دو صورت گسسته و پیوسته نیز به كار برد.

تجربیات بیان كننده موانع در یادگیری الكترونیكی(1)نوع پیوسته

در یادگیری پیوسته، فرد به طور واقعی و همزمان مانند نوع سنتی با افراد در ارتباط است اما در اینجا حضور فیزیکی نیست و تنها با اینترنت است و فرد با استفاده از اینترنت از منابع استفاده می کند اگر به طور فردی این کار انجام شود یعنی فرد به مطالعه در اینترنت بپردازد پیوسته است اما فردی است اما اگر با افراد چه به صورت آنلاین چه چت در ارتباط باشد پیوسته گروهی است.

تجربیات بیان كننده موانع در یادگیری الكترونیكی(1)نوع گسسته

در نوع دیگر یادگیری الكترونیكی، که نوع گسسته نامیده می شود. فرد با استفاده ازCDهای آموزشی، یا از طریق داده هایی كه از اینترنت دانلود كرده (قبلا دانلود شده در حال گرفتن اطلاعات از اینترنت نیست) مطالعه می کند که البته چون به صورت انفرادی است به این نوع گسسته انفرادی گفته می شود. اما اگر در زمان مطالعه با افراد از طریق اینترنت سوالات خود را بپرسد (نه به صورت همزمان ، بلکه به صورت غیر همزمان مثلا سوال خود را ایمیل کند.)

تجربیات بیان كننده موانع در یادگیری الكترونیكی(1)

این گروه بندی بیش تر به دلیل آشنایی بهتر با یادگیری الكترونیكی است. در واقع می توان گفت یادگیری الكترونیكی همیشه تركیبی از مطالعه فردی و گروهی صورت می گیرد.

بعد از تعیین محتوای آموزشی یادگیری الكترونیكی، یادگیری معمولاً با یك تمرین فردی آغاز می شود كه شامل انجام تكلیف و مشاهده منابعی است كه مقدماتی هستند.

فرد از این طریق اطلاعات را كه به دنبال آن است را جستجو كرده و پیدا می كند. عموما افراد در این روش باید بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات آن ها را با دیگران مبادله كند. از آن جا كه یادگیری الكترونیكی به صورت گروهی هم انجام می گیرد تبادل دانش بین افراد معمولاً به صورت تعاملی و در یك محیط گروهی نیز انجام می پذیرد.

شاید این سوال در ذهن برخی از افراد به وجود آید كه آیا تجربه كردن یادگیری الكترونیكی به ضرر فرد است و یا فایده او؟؟

ادامه دارد...

فائزه خاموشی

بخش آموزش مجازی تبیان

منابع

How to fail at e-learning

www.e- learninghub.com

www.chronicle.com

www.isc.gov.ir

“Challenges in e-learning projects”‌ by: “GhlamHossein Rahim dost”‌