تبیان، دستیار زندگی
به جای گزینی حكمی به جای حكمی دیگر در قرآن نسخ گفته می‌شود به این معنا كه حكم سابق به كلی منسوخ و حكم ناسخ جای آن را بگیرد. در این رابطه پیرامون تعداد این آیات شبهاتی وجود دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 مبارزه یا نشستن بر سر میز مذاکره 
 چرا آیات نسخ شده از قرآن مجید حذف نمی شود ؟ 
 آیا نسخ با حکمت خداوند منافات ندارد؟ 
 دونکته درباره نسخ به بهانه آیات جهاد 
چرا خدا قوانین را تغییر می دهد؟
 نسخ قرآن در بیان مستشرقین و بزرگان دین چون شیخ طوسی 
 انساء اصطلاحی قرآنی در عرض نسخ 
 چه احکامی در قرآن نسخ شده اند؟ 
 علت اختلاف در تعداد آیات منسوخ میان متقدمان و متأخران 
 نسخ قرآن به سنت؛ آری یا خیر؟ 
 نسخ و اصطلاحات همگن 
 حکمت نسخ در قرآن 

تهیه و تنظیم مطالب: زهرا اجلال

بخش قرآن تبیان

طراح و گرافیست: محبوبه همتی