تبیان، دستیار زندگی
خاطراتی از سبک زندگی امام خمینی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تفریح داشته باش


 خاطراتی از سبک زندگی امام خمینی

امام خمینی

حضرت امام «قدس سرة» وقتی می دیدند من روزهای تعطیل هم مشغول مطالعه و درس هستم، می گویند: «تو به جایی نمی رسی. چون باید موقع تفریح، تفریح کنی». این مساله را هم یک بار به پسر من جدّی گفته اند. امام در حضور من مکرر به پسرم می گفتند: «من نه یک ساعت تفریحم را گذاشتم برای درس و نه یک ساعت درسم را برای تفریح گذاشتم». ایشان هر وقتی را برای چیز خاصی قرار می دادند و به پسر من هم این نصیحت را می کردند که: «تفریح داشته باش. اگر نداشته باشی، نمی توانی خودت را برای تحصیل آماده کنی».

عطر می زدند

حضرت امام «قدس سرة» همیشه موقع نماز عطر و بوی خوش مصرف می کردند و شاید بدون بوی خوش به نماز نایستاده باشند. حتی در نجف هم که در پشت بام نماز شب می خواندند، در همانجا هم یک شیشه عطر داشتند.

امام در حضور من مکرر به پسرم می گفتند: «من نه یک ساعت تفریحم را گذاشتم برای درس و نه یک ساعت درسم را برای تفریح گذاشتم»

ایشان هفت بار ادکلن مصر می کردند. چون بین دو نماز مستحب است که عطر مصرف شود. همین طور بین دو نماز مستحب است که ریش را شانه کنند،- لذا- شانه در جا نمازشان هست. امام تسبیح را به صورت خاصی بالای سجاده می گذاردند، نه همین طور که هر جای سجاده باشد؛ چون آن هم مستحب است. بعد بلند می شدند و می آمدند به اطاق دیگر که ادکلن بزنند، بعد بر می گشتند دو مرتبه سر نماز.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان


منبع: کتاب در پرتو آفتاب