تبیان، دستیار زندگی
آیا سجده بر تسبیح تربت یا سنگی، صحیح است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم سجده بر دانه های تسبیح تربت یا سنگی

نماز

سوال: آیا سجده بر تسبیح تربت یا سنگی، صحیح است؟

امام خمینی(ره):

سجده بر دانه های تسبیح در صورتی که آنچه پیشانی به آن می رسد به مقدار سرانگشت باشد جایز است.

سجده بر سنگ (آسیاب و تمام اقسام) مرمر جایز است.

تحریرالوسیله، 1408هـ ق، ج1، ص 156، م 1، توضیح المسائل، 1364، ص 145، م 1076

آیة الله اراکی(ره):

جایز است سجده بر تسبیح پخته نشده زمانی که مجموع آن چه پیشانی بر آن واقع شود به مقدار درهم باشد.

عروة الوثقی، 1425هـ ق، ص 520 م1

آیة الله بهجت(ره):

احتیاط واجب مقدار اقل برای سجده یک سرانگشت باشد کافی است کما این که احتیاط این است که به صورت جمع باشد نه متفرّق. پس جایز است بر تسبیح سجده کردن ولی این بر خلاف احتیاط مذکور است.

وسیلة النجاة 1423 هـ ق، ج 1، ص 210، س 735

آیة الله تبریزی(ره):

جایز است سجده بر تسبیح رنگ نشده زمانی که مجموع آن به مقدار مسمی سجده باشد و اجزاء آن از هم دور نباشد سجده بر سنگ صحیح است.

منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج 1، ص 178 ، توضیح المسائل، 1383، ص 164، م 1090، 1093

آیة خوئی(ره):

سجده بر تسبیح صحیح است در  صورتی که مجموع آنچه پیشانی بر آن واقع می شود به مقدار درهم باشد.

تعلیقه بر عروة الوثقی، 1412 هـ ق، ج1، ص 496، م 1609

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

جایز است سجده بر تسبیح زمانی که مجموع آن به مقدار مسمی سجود صدق کند.

منهاج الصالحین، 1426، هـ ق، ج1، ص 218، فصل السادس

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

سجده بر تسبیح پخته نشده جایز است در صورتی که مجموع آنچه پیشانی بر او قرار می گیرد به مقدار درهم باشد.

هدایة العباد، 1416، هـ ق، ج1، ص 135، م 796

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

جایز است سجده بر تسبیح در صورتی که مجموع آنچه پیشانی بر او واقع می شود به مقدار درهم باشدو پخته نشده باشد.

احکام الواضحة، ص 160 تعلیقه بر عروة الوثقی، ج1، ص 296، م 1609

آیة الله گلپایگانی(ره):

سجده بر تسبیح پخته نشده جایز است در صورتی که مجموع آنچه پیشانی روی آن قرار می گیرد به مقدار درهم باشد.

هدایة العباد، 1413 هـ ق، ص 158، م 796

توضیح المسائل، 1372، ص 186، م 1085، 1091

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

سجده بر تسبیح اعم از پخته و غیرپخته جایز است.

سجده بر سنگ های سفید و سیاه و حتی عقیق اشکال ندارد.

تعلیقات بر عروة الوثقی، 1413 هـ ق، ص 208، م 1،

توضیح المسائل، 1381 ، ص 178، م 965

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

معتبر نیست در سجود اتصال اجزاء آن چیزی که به آن سجده می کند پس جایز است سجده بر تسبیح پخته نشده.

منتخب المسائل، 1420هـ ق، ص 115، م 300

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

سجده بر تسبیح پخته نشده در صورتی که مجموع آن چه که پیشانی بر او واقع می شود مسمی سجده صدق کند جایز است و اجزاء تسبیح دور از هم نباشد.

منهاج الصالحین، ج 2، ص 193، فصل السادس

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.