تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش تعاملی، دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان با دستگاه تنفسی انسان ها و بخش های مختلف آن آشنا می شوند....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستگاه تنفسی

کار دستگاه تنفس تهیه اکسیژن برای اعضای بدن و برداشتن دی اکسید کربن (گاز کربنیک) از آن ها از طریق تعویض دی اکسید کربن خون با اکسیژن هوا در ریه ها است. اعضای این دستگاه عبارتند از: بینی، حنجره، نای(تراشه)، ریه ها.

دستگاه تنفس

بینی: بینی خارجی از استخوان ها و غضروف ها تشکیل شده است.

حنجره: حنجره که در جلوی گردن قرار گرفته(در محاذات سومین تا ششمین مهره گردنی) هم راهی برای عبور هوا است و هم صدا را تولید می کند.

ریه ها: ریه ها به شکل نیمه مخروطی هستند و قسمت های طرفی حفره سینه را پر می کنند. قاعده ریه ها روی پرده دیافراگم(عضله ای که حفره سینه و حفره شکم را از هم جدا می کند) قرار گرفته و قله ریه ها مجاور دنده اول است.

پرده جنب: پرده ای دو لایه به نام پرده جنب هر ریه را به طور جداگانه از بیرون می پوشاند.

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان با دستگاه تنفسی انسان ها و بخش های مختلف آن آشنا می شوند.

دمinhale
بازدمexhale
رگ های خونیblood vessle
کیسه های هواییalveoli
نایژهbronchi
نایژکbronchiole
قلبheart
تنفس پیاپیcontinous breathing

استفاده از این آموزش تعاملی با ذکر منبع در سایت های دیگر بلامانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان