تبیان، دستیار زندگی
در این بازی هیجان انگیز، سعی کنید در سه سطح مختلف آسان، متوسط و سخت این بازی را انجام دهید. سعی کنید با کنترل دمای هوای بالن، این بالن را از میان کوه ها و صخره ها و مزارع و حتی با وجود موانع زیاد، عبور داده و به خط پایان برسانید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرواز بالن

پرواز بالن

در این بازی هیجان انگیز، سعی کنید در سه سطح مختلف آسان، متوسط و سخت این بازی را انجام دهید.

سعی کنید با کنترل دمای هوای بالن، این بالن را از میان کوه ها و صخره ها و مزارع و حتی با وجود موانع زیاد، عبور داده و به خط پایان برسانید.

با کلیک روی burner on  می توانید درجه حرارت بالن را افزایش دهید تا ارتفاع را زیاد کنید.

با کلیک روی vent balloon  می توانید مقداری از هوا را از بالن خارج کنید و ارتفاع را کاهش دهید.

در طول سفر، بالن با موانع زیادی مواجه می شود،سعی کنید بدون برخورد از این موانع به خط پایان برسید.

برای دانلود بازی کلیک نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان