تبیان، دستیار زندگی
برای تمام دانشمندان و بلکه برای تمامی عقلای عالم ، کاملا ً روشن و آشکار گشته است که حفاظت از محیط زیست در شرایط فعلی دنیا، نه یک تجمل، بلکه یک ضرورت فوری و انکارناپذیر است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تولید انرژی همیشگی از کوه


برای تمام دانشمندان و بلکه برای تمامی عقلای عالم ، کاملا ً روشن و آشکار گشته است که حفاظت از محیط زیست در شرایط فعلی دنیا، نه یک تجمل، بلکه یک ضرورت فوری و انکارناپذیر است.

تولید انرژی همیشگی از کوه

آثار فعالیت های مخرب بشری در سطح دنیا، اعم از هوا، دریا و خشکی، کاملا ً مشهود و آشکار شده است و حتی کار به جایی رسیده است که فضای بالای اتمسفر هم از این آلودگی های که ما مسبب آن هستیم مصون نمانده است. بنابراین ما باید تلاش بکنیم، برای مدتی هم که شده ، از وقوع فاجعه بزرگ زیست محیطی جلوگیری بکنیم تا فرجی حاصل شود.

البته با این حرص و ولعی که انسانهای دنیاگرا دارند و با این عقاید ضاله ای که مطرح می کنند و با افتخار، اصالت را به نفع مادی و لذت می دهند، بعید است که بتوان برای محیط زیست دنیا، کار زیادی انجام داد چون با تجویز این افکار، انسانهای سیری ناپدیری پرورش می یابند که می کوشند در زمان حیات خود، هر چه بیشتر از مواهب طبیعت استفاده کنند تا به لذت و نفع مادی بیشتری دست یابند و لذا برای تعادل و توازن ِ حساس محیط زیست ، آفت بزرگی هستند.

در هر صورت توجه به منابع انرژی ِ تجدید پذیر و فاقد آلاینده، یگانه راه حلی است که جوامع مختلف دنیا، ناچارا ً به آن روی خواهند آورد ولی اگر استفاده افراطی از سوختهای فسیلی باعث بشود که گرمایش کره زمین، به یک مرحله فزاینده و غیر قابل بازگشتی برسد، در آنصورت اگر تمام فعالیت های مخرب خود را متوقف بکنیم و اگر تمام چاههای نفت و گاز را ببندیم، باز هم گرفتار خشم طولانی مدت طبیعت خواهیم شد که نتایج آن فاجعه بار و غیر قابل پیش بینی است.

اگر ما با دو لوله ای پر از آب و یا هر مایع دیگری بالا و پایین کوه را به هم وصل بکنیم و دو لوله را در طول مسیر، یعنی به غیر از بالا و پایین کوه، در برابر حرارت عایق پوش نماییم، در این صورت بتدریج جرم حجمی آب در یک لوله بیشتر از لوله مقابل خواهد شد و لذا یک جریان دائمی، مانند جریان ِ بادهای کوهپایه ای در داخل لوله ها بوجود خواهد آمد. بنابراین ما می توانیم با نصب یک توربین در مسیر جریان آب، تولید انرژی بکنیم

البته این مسائل لزوما ً به این معنا نیست که ما باید سوخت های فسیلی را از سبد انرژی دنیا بطور کامل حذف بکنیم چون این کار، نه ممکن است و نه معقول، بلکه باید به اندازه ای مصرف بکنیم که سیستم بازسازی و خودسازی ِ زمین بتواند اثرات زیان بار آن را جذب و مهار نماید و اگر ما استفاده از منابع انرژی متنوع و فاقد آلاینده ها را در اولویت قرار بدهیم، این هدف ارزشمند، کاملا ً دست یافتنی است.

تولید انرژی همیشگی از کوه

منابع اصلی تولید انرژی در دنیا به شرح ذیل می باشند:

1 – سوختهای فسیلی

2 – سوختهای نباتی

3 – نیروگاههای برق آبی

4 – انرژی خورشیدی

5 – انرژی هسته ای

6 – انرژی باد

7 – انرژی حاصل از امواج دریا

8 – زمین گرمایی

9 – تولید انرژی بااستفاده از اختلاف دمای سطح و عمق اقیانوس

و اما طرح تولید انرژی، با استفاده از اختلاف دمای بالا و پایین کوه که به عنوان اختراع ، به شماره 30887 و با تایید معاونت انرژیهای نو ، به ثبت رسیده است ، در واقع یک منبع جدید ِ تولید انرژی را به نمایش می گذارد که می توان آن را به عنوان دهمین منبع ِ تولید انرژی قابل استحصال در دنیا به حساب آورد.

تولید انرژی همیشگی از کوه

اساس ِ کار در این طرح، مبتنی براین اصل ساده فیزیکی می باشد که: مواد بر اثر گرما و سرما، منبسط و منقبض می شوند و لذا چون بالای کوه، همیشه و در تمام فصول سال، سردتر از پایین کوه است، بنابراین جرم حجمی مواد در بالای کوه همواره بیشتر از پایین کوه است و لذا اگر ما با دو لوله ای پر از آب و یا هر مایع دیگری بالا و پایین کوه را به هم وصل بکنیم و دو لوله را در طول مسیر، یعنی به غیر از بالا و پایین کوه، در برابر حرارت عایق پوش نماییم، در این صورت بتدریج جرم حجمی آب در یک لوله بیشتر از لوله مقابل خواهد شد و لذا یک جریان دائمی، مانند جریان ِ بادهای کوهپایه ای در داخل لوله ها بوجود خواهد آمد. بنابراین ما می توانیم با نصب یک توربین در مسیر جریان آب، تولید انرژی بکنیم. اضافه می کنم که اگر بجای آب در داخل این لوله ها هوا و یا هر گاز ِ دیگری هم که باشد، باز ما شاهد جریان و چرخش تندِ هوا و یا گاز، در داخل لوله ها خواهیم بود و لذا از این طریق هم می توان تولید ِ انرژی کرد چون با اجرای این طرح، هوای داخل لوله ها با سرعتی بالغ بر صدها کیلومتر در ساعت حرکت خواهد کرد و در داخل لوله ها برای همیشه خواهد چرخید.

تولید انرژی همیشگی از کوه

متذکر می شوم که برای تولید انرژی بیشتر ، رعایت ِ نکات ذیل لازم و ضروری می باشد می باشد:

1. دو لوله عایق پوش شده باید در بالا و پایین کوه، به شبکه ای از لوله های نازکتر که عایق پوش شده نیستند منشعب بشوند تا تبادل حرارت در سریع ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

2. بهتر است که مایع داخل لوله ها از مایعاتی انتخاب بشوند که بیشترین میزان ِ انبساط و انقباض را بر اثر گرما و سرما از خود نشان می دهند.

3. هر چقدر که کوه مرتفع تر باشد و اختلاف دمای بالا و پایین کوه زیادتر باشد و نیز قطر لوله های اصلی زیادتر باشند، در آنصورت انرژی بیشتری تولید خواهد شد در ضمن برای افزایش اختلاف دما در بالا و پایین کوه، می توان از کوههای استفاده کرد که در پای آنها چشمه های از آبگرم وجود دارند. بنابراین ما می توانیم شبکهِ لوله های عایق پوش نشده در پایین کوه را در داخل ِ حوضچه های از آبگرم قرار بدهیم تا اختلاف دما، در بالا و پایین کوه، به میزان زیادی افزایش یابد.

فرآوری : محسن مرادی

بخش دانش و زندگی تبیان


منابع:آفتاب، ویکیپدیا، گاردین