تبیان، دستیار زندگی
باد جریان هوایی است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در میآید. هر چه شیب فشار (تفاوت فشار) بین دو نقطه بیشتر باشد شدت جریان هوا نیز بیشتر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه را گرادیان فشار می گویند.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باد

باد چیست؟

باد جریان هوایی است که از مراکز پرفشار، به طرف مراکز کم فشار به حرکت در می آید.

هر چه شیب فشار (تفاوت فشار) بین دو نقطه بیش تر باشد شدت جریان هوا نیز بیش تر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه را گرادیان فشار می گویند.

باد محلی Local Wind چیست؟

گاهی ممکن است اختلاف فشار هوا، در منطقه ای کوچک رخ دهد، در این صورت، بادی که به وزش در می آید، باد محلی نام دارد.

باد های محلی چطور پدید می آیند؟

شرایط خاص هر منطقه، چگونگی جریان باد را تعیین می کند. مانند این که ممکن است، در جایی، منابعی برای تولید حرارت باشد که در میزان فشار هوا مۆثر واقع شود. وضعیت منطقه، وجود آب و کوه ها و... همه عواملی هستند که در چگونگی وزش بادهای محلی را تعیین می کنند. مانند باد محلی ساحل

در آموزش تعاملی زیر، دانش آموزان مقطع ابتدایی می توانند با مفهوم باد محلی و جهانی آشنا شوند . پس از کلیک روی گزینه های global wind و یا local wind می توانند با این مفاهیم آشنا شوند.

در بخش بادهای جهانی، می توانید گزینه های کوریولیس یا قسمت های مختلف جهان، بادها را روی کره زمین مشاهده نمایید.

در بخش بادهای محلی، شما می توانید بادها را در مناطق کوهستانی و سواحل دریا در مواقع مختلف شبانه روز مشاهده نمایید.

استفاده از این محتوا در سایت های دیگر با ذکر منبع بلا مانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان