تبیان، دستیار زندگی
کوه خضر نبی (ع) با قدمت سه هزار سال در شش كیلومتری مركز شهر قم دارد، و محل عبادت و نیایش حضرت خضر (ع) بوده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برفراز کوه خضر نبی(ع)

کوه خضر نبی (ع) با قدمت سه هزار سال در شش كیلومتری مركز شهر قم دارد، و محل عبادت و نیایش حضرت خضر (ع) بوده است.

 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
 • کوه خضر نبی(ع)
  کوه خضر نبی(ع)
بخش گردشگری تبیان