تبیان، دستیار زندگی
مجید  آرزو دارم که پدر و مادرم سلامت باشند و برای برادرم یک کامپیوتر بخرند چون به درد درسش می خورد و خیلی لازم است و من و برادرهایم نمره های خوبی بگیریم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجید

 آرزو دارم که پدر و مادرم سلامت باشند و برای برادرم یک کامپیوتر بخرند چون به درد درسش می خورد و خیلی لازم است و من و برادرهایم نمره های خوبی بگیریم.