تبیان، دستیار زندگی
من امشب لب باغچه، پای پیچک دلم را سپردم به یک جیرجیرک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفر در خیال
سفر در خیال

من امشب لب باغچه، پای پیچک

دلم را سپردم به یک جیرجیرک

من آهسته جاری شدم در صدایش

مرا بُرد با موج آوازهایش

مرا برد تا ذهن نمناک صحرا

دلم رفت و همسایه شد با علفها

در آغوش نمناک صحرا خزیدم

صدای دل سبزه‌ها را شنیدم

پریدم به اندازه قاصدکها

نشستم سر سفره شاپرک‌ها

علف‌ها مرا خوب در بر گرفتند

نفسهای من بوی شبدر گرفتند

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: رسانه قانون

مطالب مرتبط:

نیایش سپیده دم

کوچ از شهر

گنجشك‌ ترانه خوان

دلتنگی زمین

دست نیاز به سوی خدا

داستان زندگی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.