تبیان، دستیار زندگی
ز خدا... آرزوهای من از خدا این است که امام زمان ظهور کند و خدا به من یک کامپیوتر بدهد و همیشه پدر و مادرم و خواهرم و خودم سلامت باشند، من از خدا می خواهم که همیشه نمره ام بیست شود. من آرزو می کنم که ناظم ما هیچ وقت بچه ها را ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هومن مقیمی

آروزهای من از خدا...

آرزوهای من از خدا این است که امام زمان ظهور کند و خدا به من یک کامپیوتر بدهد و همیشه پدر و مادرم و خواهرم و خودم سلامت باشند، من از خدا می خواهم که همیشه نمره ام بیست شود. من آرزو می کنم که ناظم ما هیچ وقت بچه ها را الکی نزند همه ی بچه ها از دستش شاکی هستند.