تبیان، دستیار زندگی
ی مریض ها را شفا بده ، پدر و مادر را همیشه نگهدار، عمه و دایی و مادربزرگ و پدربزرگ را نگهدار، خانه های پدر را به فروش بده، فرج آقا امام زمان را برسان، من را یکی از یاران امام زمان قرار بده ، در درس ها موفق بگردان....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محسن پاک رو

خدایا همه ی مریض ها را شفا بده ، پدر و مادر را همیشه نگهدار، عمه و دایی و مادربزرگ و پدربزرگ را نگهدار، خانه های پدر را به فروش بده، فرج آقا امام زمان را برسان، من را یکی از یاران امام زمان قرار بده ، در درس ها موفق بگردان.