تبیان، دستیار زندگی
جشنواره ی سی و یکم فجر از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه در تهران و چند شهر دیگر برگزار شد . هر چند که این جشنواره از نام کارگردان های مطر ح بی بهره بود ، اما از نظر حاشیه ، کم از دوره های قبل نداشت .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 درباره ی جشنواره 
 جشنواره ی فیلم اولی ها
 خانم هالو؟! 
 دلایل انتخاب هیس و حوض نقاشی 
 خیلی دور ، خیلی نزدیک 
 آدم ها ! 
 رفتن یا نرفتن ! مسئله این نیست 
 گاهی به آسمان زرد نگاه کن 
 چه خوبه که برگشتی 
 من نازنیم هجده سال دارم 
 هیچ چیز تصادفی نیست 
 سر به رسوایی زند 
 غرق در حوض نقاشی 
 در انتظار روزهای روشن 
 وداع با ستاره ، شاید امروز ، شاید فردا 
 بعد از حکایت داوری 
 پایان عجیب جشنواره سی و یکم 

تهیه و تنظیم مطالب : بخش سینما و تلویزیون تبیان

طراح و گرافیست : فرحناز قمصری