تبیان، دستیار زندگی
آیا ذکر تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه واجب است یا یک مرتبه کفایت می کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعداد واجب تسبیحات اربعه در نماز

نماز

سوال: آیا ذکر تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه واجب است یا یک مرتبه کفایت می کند؟

امام خمینی(ره):

در رکعت سوم و چهارم می تواند سه مرتبه تسبیحات اربعه بخواند و اگر یک مرتبه هم تسبیحات اربعه بگوید، کافی است.

توضیح المسائل، 1383، ص 136، م 1005

آیة الله اراکی(ره):

در رکعت سوم و چهارم می تواند سه مرتبه بگوید و اگر یک مرتبه بگوید کافی است.

توضیح المسائل، 1372، ص 183، م 997

مسائل الواضحه، 1372، ج1، ص 178، م 997

آیة الله بهجت(ره):

اگر تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید بنابر اقوی (احتیاط واجب) کافی است، ولی سه مرتبه گفتن آن فضیلت بیشتر دارد و موافق احتیاط است.

توضیح المسائل، 1384، ص 163 م 828

آیة الله تبریزی(ره):

در رکعت سوم و چهارم فقط می تواند یک مرتبه بگوید و بهتر آن است که سه مرتبه بگوید.

توضیح المسائل، 1383، ص 155، م 1014

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

یک مرتبه کافی است هر چند احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود.

اجویة الاستفتائات،1384، ص 105، م 483

آیة الله خوئی(ره):

یک مرتبه کفایت می کند و احتیاط مستحب در سه مرتبه گفتن است.

منهاج الصالحین، ج1، ص 165، م 625

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

یک مرتبه کفایت می کند و احتیاط مستحب در سه مرتبه گفتن است.

منهاج الصالحین، 1426، ج1، ص 211، م 625

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

می تواند یک مرتبه بگوید و احتیاط مستحب آن است که سه مرتبه بگوید.

توضیح المسائل، 1384، ص 240، م 1014

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

در رکعت سوم و چهارم گفتن یک مرتبه تسبیحات کافی است و احتیاط مستحب آن است که سه مرتبه بگوید.

توضیح المسائل، 1385، ص 202، م 1014

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

احتیاط واجب آن است که تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگوید

احکام الواضحه، ص 152، م 629

آیة الله گلپایگانی(ره):

یک مرتبه کفایت می کند اگر چه احتیاط مستحب است که سه مرتبه بگوید.

توضیح المسائل، ص 176، م 1014

هدایة العباد، ص 153، م 777

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

می تواند سه مرتبه تسبیحات اربعه بگوید اگر چه یک مرتبه هم کافی است.

توضیح المسائل، 1383، ص 173، م 918

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

یک مرتبه کفایت می کند، اگر چه احتیاط مستحب در سه مرتبه گفتن است.

توضیح المسائل، 1383، ص 207، م 1006

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

تسبیحات اربعه را می توان یک بار گفت احتیاط مستحب آن است که سه مرتبه بگوید.

توضیح المسائل، 1379، ص 382 م 1014

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.