تبیان، دستیار زندگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امیر ابراهیمی

سلام خدای مهربان از تو می خواهم به پدر و مادرم سلامتی بدهی و من از تو می خواهم یک فوتبالیست بشوم و من از تو می خواهم که ما خانه بخریم.