تبیان، دستیار زندگی
هیچ چیز نمی تواند زیباتر از دوستی عمیق و خالص بین دو نفر باشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوستی کبوتر و مورچه
کبوتر و مورچه

هیچ چیز نمی تواند زیباتر از دوستی عمیق و خالص بین دو نفر باشد.

روزی روزگاری مورچه ای کوچک که بسیار تشنه بود، برای نوشیدن آب به برکه ای رفت. مورچه پای کوچکش را روی تنه ی درختی گذاشت تا راحت تر آب بخورد، اما پایش لیز خورد و به داخل آب افتاد. مورچه کوچولو بسیار ترسیده بود، چون شنا بلد نبود.

خوشبختانه کبوتری از آن جا می گذشت و متوجه شد که مورچه به دردسر افتاده، پس سریع به سرعت برق و باد خود را به او رساند و شاخه ای کوچک به سمت او انداخت تا مورچه آن را بگیرد و خود را نجات دهد. مورچه هم به کمک کبوتر خود را از آب بیرون کشید و بی نهایت از کمک کبوتر تشکر کرد.

مورچه گفت: کبوتر زیبا از تو بسیار ممنون و متشکرم. اگر نبودی من حتماً غرق می شدم.

کبوتر گفت: خواهش می کنم. ما باید به هم کمک کنیم. تو هم اگر به جای من بودی همین کار را می کردی.

مورچه کوچولو تایید کرد و گفت:مطمئناً.

طولی نکشید که پیش گویی آن دو به حقیقت پیوست، چون یک شکارچی طماع کبوتر را دید و تفنگش را به سمت او نشانه گرفت.

اما ناگهان خارشی عجیب در دست راستش احساس کرد و لوله ی تفنگ را به سمت پایین آورد تا دستش را بخاراند.

چه اتفاقی افتاده بود؟

کار کار مورچه کوچولو بود. وقتی او دید که کبوتر به دردسر افتاده دست شکارچی را گاز گرفت.

کبوتر هم از حواس پرتی شکارچی استفاده کرد و با تمام سرعت پرواز کرد و از آن جا دور شد. به کمک مورچه، کبوتر سالم ماند و نجات پیدا کرد.

ترجمه:نعیمه درویشی

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: tontongeorges

مطالب مرتبط:

کتابدار کوچولو

مهمانی ساده اما صمیمی

مرغابی عجول

وقتی هوا خوب نیست، هواشو داشته باش

دل خود با خدا دار

من چه قدر خوشحالم؟ چه قدر ناراحت؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.