تبیان، دستیار زندگی
در صفحات قبل شما با مفهوم تیتراسیون آشنا شدید، در این مقاله شما با افزودن NaOH به HCL یک مثال خوب از تیتراسیون را مشاهده خواهید کرد و در پایان با حل مسئله مناسب، با این مفهوم بیش از پیش آشنا خواهید شد.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیتراسیون

در صفحات قبل شما با مفهوم تیتراسیون آشنا شدید،  در این مقاله شما با افزودن NaOH به HCL  یک مثال خوب از تیتراسیون را مشاهده خواهید کرد و در پایان با حل مسئله مناسب، با این مفهوم بیش از پیش آشنا خواهید شد.

تیتراسیون

برای شروع کار آموزش تعاملی زیر، روی گزینه شروع تیتراسیون کلیک کنید. سعی کنید به محلول و غلظت محلول ایجاد شده و چگونگی تشکیل OH-  و  آب توجه کنید.

استفاده از این آموزش تعاملی در سایت های دیگر با ذکر منبع بلا مانع است.


مرکز یادگیری سایت تبیان