تبیان، دستیار زندگی
پوریا افشاری مهر من از خدا می خواهم که مادر مریض خوب شود و پدرم هم همیشه سلامت باشد. از خدا می خواهم همیشه نمره هایم خوب شود. من از خدا می خواهم یک کامپیوتر و یک دوچرخه به من بده...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پوریا افشاری مهر

من از خدا می خواهم که مادر مریض خوب شود و پدرم هم همیشه سلامت باشد. از خدا می خواهم همیشه نمره هایم خوب شود. من از خدا می خواهم یک کامپیوتر و یک دوچرخه به من بده.