تبیان، دستیار زندگی
روابط عمومی به عنوان بخشی از سازمان ها در ایران پذیرفته شده اند و عموما در این بخش ها از آنها درخواست های متفاوتی می شود. با این حال دانش مورد نیاز برای آن بخش ها در منابع روابط عمومی موجود نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمینه های تخصصی حلقه مفقوده روابط عمومی ایرانی

روابط عمومی

روابط عمومی به عنوان بخشی از سازمان ها در ایران پذیرفته شده اند و عموما در این بخش ها از آنها درخواست های متفاوتی می شود. با این حال دانش مورد نیاز برای آن بخش ها در منابع روابط عمومی موجود نیست.

به گزارش روابط عمومی، گاهی روابط عمومی تنها به بخش اطلاعات و حراست سازمان خلاصه می شود و گاهی تنها وظیفه تهیه بریده جراید و نصب پارچه تبریک و تسلیت به آنها محول می شود.

اما نکته اساسی که در روابط عمومی های ایرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته تخصص هایی است که با گسترش حوزه فعالیت سازمان ها از این بخش از سازمان انتظار می رود.

در واقع روابط عمومی بایستی با توجه به شرایط سازمان خود تحقیق، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی و اصلاح کند.

این که روابط عمومی نهاد و سازمان متبوع خودش را به خوبی شناخته باشد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

روابط عمومی در سازمان های هنری و فرهنگی باید پاسخگوی قشر هنرمند باشند. باید هنر را بیشتر از سایرین، حتی سایر روابط عمومی ها بشناسد. چراکه در این بخش در صورت ارائه کار بدون در نظر گرفتن تخصص هنری، به شدت مورد انتقاد هنرمندان ریزبین واقع می شود.

در روابط عمومی نهادهای خیریه بایستی کارگزار روابط عمومی به فرهنگ جامعه و مسائل اعتقادی و همچنین مبانی مددکاری اجتماعی واقف باشد. او تنها با تکیه بر اخلاق دین و اخلاق انسانی می تواند مخاطبان را برای همراهی سازمان متقاعد کند.

روابط عمومی در نهاد های تجاری ذیل بخش بازاریابی فعالیت می کنند و بایستی از راهکارهای تبلیغی آگاهی کامل داشته باشند و ضمن شناختن ذائقه مشتری از اصول مشتری مداری تبعیت کنند.

روابط عمومی در تعاونی ها و سازمان هایی چون بورس بایستی از مسائل اقتصادی و دانش روابط عمومی آگاهی داشته باشد.

روابط عمومی در بخش هایی که به مسائل محیطی می پردازند، به آگاهی هایی تخصصی در زمینه سازه ها، ساختارهای شهری و... نیازمند است.

روابط عمومی در بخش مد نیز به همان نسبت که مدیست به تغییرات مد در عرصه جهانی و با تکیه به ارزشهای فرهنگی نیاز دارد، محتاج است.

روابط عمومی در بخش های مالی به دانش در خصوص حسابداری و مباحث مالیاتی وابسته است.

در حوزه مواد غذایی و نوشیدنی، روابط عمومی بایستی به استاندارد های مواد غذایی و مباحث بهداشتی وقوف داشته باشد.

در بخش IT  و اینترنت، دانش تخصصی از بسترهای فنی کار به مسئول روابط عمومی کمک می کند تا بتواند با مطالعه شرایط شرکت متبوعش برای اطلاع رسانی به مخاطبان برنامه ریزی جامعی را انجام دهد و در صورت به وجود آمدن بحران، آن را مدیریت کند.

در بخش های خدمات عمومی، املاک، ساخت، ورزش و... نیز به همان نسبت به دانش تخصصی نیاز است که متاسفانه این تخصص ها در حال حاضر با دانشی عمومی از روابط عمومی روبرو هستند که نمی تواند تمام ابعاد دانش مورد نیاز آنها را تامین کند.

لذا جامعه متخصصین روابط عمومی ایران با توجه به شرایط موجود کشور بایستی با نگاه تخصصی به روابط عمومی ها نگاه کنند تا به زودی شاهد تالیفات و تحقیقات عمده ای در این حوزه ها باشیم که در نهایت به تحقق اهداف و آرمان های روابط عمومی در ایران کمک کند.

منبع: کاوشگران روابط عمومی

تنظیم: هومن بهلولی