تبیان، دستیار زندگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

من از خدا اول می خواهم مادر بزرگ و پدربزرگم سالم باشند. بعد سلامتی پدر و مادرم، کمک در درس هایم و دیگری یک کامپیوتر و تلویزیون جداگانه و دوچرخه.