تبیان، دستیار زندگی
سی که از سجده کردن بر زمین معذور است و بر روی میز سجده می کند، آیا در صورت امکان، گذاشتن شست پا بر روی زمین واجب است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کیفیت گذاشتن شست پا، برای سجده شخص معذور

نماز سجده

سوال: کسی که از سجده کردن بر زمین معذور است و بر روی میز سجده می کند، آیا در صورت امکان، گذاشتن شست پا بر روی زمین واجب است؟

آیة الله بهجت(ره):

بله، واجب است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

واجب نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

در صورت امکان گذاشتن سایر مواضع بر روی زمین واجب است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

بلی، بنابر احتیاط باید بگذارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

بلی واجب است. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

لازم نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

جواب در فرض سوال، در صورت امکان لازم است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.