تبیان، دستیار زندگی
موشک میکا اسرام با نظارت وزارت دفاع آلمان به عنوان موشکی هم طراز با موشک AIM-132 ASRAAM طراحی، ولی هنوز از طریق مقامات وزارت دفاع آلمان تایید نهایی نشده است. به هر حال این برنامه توسط فرانسه ادامه خواهد یافت تا امکان صدور و پذیرش آن فراهم شود.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : محسن مرادی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موشک میکا اسرام


موشک میکا اسرام با نظارت وزارت دفاع آلمان به عنوان موشکی هم طراز با موشک AIM-132 ASRAAM طراحی، ولی هنوز از طریق مقامات وزارت دفاع آلمان تایید نهایی نشده است. به هر حال این برنامه توسط فرانسه ادامه خواهد یافت تا امکان صدور و پذیرش آن فراهم شود.

میکا اسرام موشکی است کوتاه برد، هوا به هوا با هدایت آشیانه یابی اشعه مادون قرمز که به تصویری پیشرفته (IIR) دنبال تصمیم آلمان مبنی بر ترک برنامه موشکهای هوا به هوای کوتاه برد "اسرام" و مشکلاتی که تیم "مارتا" با آن رو به رو بوده از کمپانی "مارکونی" انگلیس دعوت به MICA جهت پیوستن به این پروژه برای جایگزینی موشک AIM-132 ASRAAM عمل آمد. این موشک که "میکا اسرام" نامیده می شود، در واقع با تغییر در موشک برد متوسط همراه فرانسه با هدایت آشیانه یابی مادون قرمز (IR) بوده است.

موشک میکا اسرام

از بخش های مختلف MICA نظیر موتور، کنترل تراست، شتاب سنجها و قسمت های الکترونیکی در توسعه موشک میکا اسرام با هدف دستیابی به یک موشک هوا به هوای کوتاه برد پیشرفته استفاده می شود. اعتقاد بر این است که در این پروژه از سیستم کاوشی و آشیانه یابی ساده شده ماهواره ای MICA یا از سیستم مادون قرمز تصویری (IIR) پیشنهادی کمپانی انگلیس "مارکونی" در این سلاح آفندی بهره برداری شود. بنابر برخی گزارشها، کمپانی انگلیسی مذکور سیستم آشیانه یابی راداری غیر فعال و آشیانه یابی مادون قرمز(IR) دو حالته را برای استفاده در تولیدات نهایی این پروژه در نظر گرفته است. طراحی موشک به نحوی انجام شده که از لانچر LAU-7A موشک "سایدوایندر" قابل پرتاب بوده و پیش بینی استفاده از لانچر چند منظوره در طیف وسیعی از هواپیماها نیز به عمل آمده است.

موشک میکا اسرام

از نظر ظاهری موشک "میکا اسرام" کمی کوچکتر از MICA IIR بوده و بالهای کشیده آن در امتداد بدنه قرار دارد و بالکها به صورت هم ردیف بال در بخش عقبه آن قرار گرفته است. غیر از بالک، موشک از کنترل تراست استفاده می کند که قابلیت مانور را بیشتر می کند. به جای خنک کننده، توسط کپسولی معمولی که پس از پرتاب عملیاتی می شود، موشک از خنک کننده مداوم (از لحظه پرتاب تا رسیدن به هدف) استفاده می کند که این عمل باعث افزایش کارایی حساسه های IR در تمام طول مسیر می شود. هدایت آشیانه یابی مادون قرمز تصویری (IIR) موشک در زوایای مختلف قابلیت عملیات و فعالیت داشته و امکان قفل شدن آن نسبت به هدف قبل یا بعد از پرتاب رادار است.

از بخش های مختلف MICA نظیر موتور، کنترل تراست، شتاب سنجها و قسمت های الکترونیکی در توسعه موشک میکا اسرام با هدف دستیابی به یک موشک هوا به هوای کوتاه برد پیشرفته استفاده می شود

سرجنگی موشک دارای مواد منفجره شدید (HE) همراه با فیوز تقریب می باشد. موتور موشک از سوخت جامد استفاده نموده و برد 10 کیلومتر را برای موشک در دید روبرو تامین می کند. موشک در زمان پرواز از دودزایی کمتری برخوردار است که باعث می شود کمتر در معرض دید قرار گیرد. کامپیوتر موشک نیز قابل برنامه ریزی است که به افزایش کارایی عملیاتی آن کمک می کند.

موشک میکا اسرام با نظارت وزارت دفاع آلمان به عنوان موشکی هم طراز با موشک AIM-132 ASRAAM طراحی، ولی هنوز از طریق مقامات وزارت دفاع آلمان تایید نهایی نشده است. به هر حال این برنامه توسط فرانسه ادامه خواهد یافت تا امکان صدور و پذیرش آن فراهم شود. موشک " میکا اسرام " در سال 2000  وارد خدمت شده است.

مشخصات موشک:

**طول:2.85متر

**قطر:16 سانتی متر

**پهنای بالک: 47 سانتی متر

**جرم موشک:90 سانتی متر

**سر جنگی:حاوی ماده منفجره شدید

**فیوز:مشخص نیست

**هدایت:مادون قرمز تصویری IIR

**پیشران:سوخت جامد

**برد:10 کیلومتر

محسن مرادی

بخش دانش و زندگی تبیان


منابع: jane's weapon system – 1967,1997 ،