تبیان، دستیار زندگی
ولی من فکر کنم خیلی از این آدم بزرگا توسرشون عقل نیست آخه اونا اینهمه چیزای خوشمزه دادن مردم بخورن و کلی جشن گرفتن که از فردا با هم دعوا کنن فکر نکنم هیچ آدم عاقلی برای دعوا ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ولی من فکر کنم خیلی از این آدم بزرگا توسرشون عقل نیست

آخه اونا اینهمه چیزای خوشمزه دادن مردم بخورن و کلی جشن گرفتن

که از فردا با هم دعوا کنن

فکر نکنم هیچ آدم عاقلی برای دعوا کردن جشن بگیره