تبیان، دستیار زندگی
سجاد لطفی مریض ها را شفا بدید، ظهور امام زمان را زودتر کنید، در درس هایم موفق باشم، پدر و مادر و برادرم و خودم را سلامت نگه دار، پدرم پولدار شود، من هم یک روز به فضا بروم، به بهش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سجاد لطفی

مریض ها را شفا بدید، ظهور امام زمان را زودتر کنید، در درس هایم موفق باشم، پدر و مادر و برادرم و خودم را سلامت نگه دار، پدرم پولدار شود، من هم یک روز به فضا بروم، به بهشت بروم، می خواهم خدا را ببینم.