تبیان، دستیار زندگی
ه جدید تو خونه روبروی ما اومده نمی دونم اسمشون چیه ولی دو هفته پیش یکیشون عروس شده بود یکیشون داماد اونوقت جشن گرفتند و کلی شادی کردند یه عالمه مهمون اومده بود خونشون همشون شیرینی خوردن، میوه خوردن، شام خوردن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

همسایه جدید ما

یه همسایه جدید تو خونه روبروی ما اومده

نمی دونم اسمشون چیه

ولی دو هفته پیش یکیشون عروس شده بود یکیشون داماد

اونوقت جشن گرفتند و کلی شادی کردند

یه عالمه مهمون اومده بود خونشون

همشون شیرینی خوردن، میوه خوردن، شام خوردن