تبیان، دستیار زندگی
کسی که از سجده کردن بر زمین معذور است و بر روی میز سجده می کند، آیا گذاشتن کف دست ها بر روی میز واجب است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کیفیّت قرار گرفتن کف دستها، برای سجده شخص معذور

سجده

سوال: کسی که از سجده کردن بر زمین معذور است و بر روی میز سجده می کند، آیا گذاشتن کف دست ها بر روی میز واجب است؟

آیة الله بهجت(ره):

بله، واجب است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

اگر بتواند مواضع شش گانه را بر روی زمین یا بر روی میز بگذارد واجب است ولی اگر فقط کف دست را می تواند بر روی میز بگذارد واجب نیست اگر چه احتیاط خوب است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

واجب نیست.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

در صورت امکان باید بقیه مواضع سجود را به طور معمول بر روی زمین بگذارد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

بلی واجب است. والله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

آری لازم است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

جواب در فرض سوال، بلی، لازم است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

اگر نمی تواند کف دست ها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمین بگذارد باید برای سجده با سر اشاره کند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.