تبیان، دستیار زندگی
این یک رسم باستانی است که در نوروز ایرانیان سفره ی هفت سین پهن می کنند و خانواده ها دور سفره جمع می شوند و با آغاز سال نو ندای یا مقلب القلوب و الابصار ، یا محول الحول و الحوال سر می دهند و دست به سوی آسمان کرده و فریاد می زنند: حول حالنا الی احسن الحال
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هفت سین حقوق سردفتری


این یک رسم باستانی است که در نوروز ایرانیان سفره ی هفت سین پهن می کنند و خانواده ها دور سفره جمع می شوند و با آغاز سال نو ندای یا مقلب القلوب و الابصار ، یا محول الحول و الحوال سر می دهند و دست به سوی  آسمان کرده و فریاد می زنند: حول حالنا الی احسن الحال . چند روز دیگر نوروز است نوروز 1392 .
عید نوروز

در آستانه ی عید سفره ی هفت سین حقوق سردفتری را خدمتشان تقدیم می دارم :

سین نخست: سردفتر - همان شخصی که رئیس قوه قضائیه یا ماذون از قبل او با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران یا دادستان محل تشکیل دفتر اسناد رسمی ( در نقاطی که کانون سردفتران نباشد) وی را به این سمت منصوب می کند تا اسناد معاملات و ایقاعات و اقاریر مردم را تنظیم کند . تنظیم هر سندی در صلاحیت اوست مگر این که قانون گذار در صلاحیت مرجع دیگری نهاده باشد .

سین دوم : سند رسمی – همان کاغذ پاره ( به نظر آن نماینده ی محترم مجلس) که لازم الاجراست ، از انکار و تردید مصون است ، بدون نیاز به تودیع خسارات احتمالی قابل درخواست صدور تامین خواسته است ؛ دعوی بر خلاف آن به شهادت شهود قابل اثبات نیست ؛ رای داور متعارض با مفاد آن نتواند بود و …….. . البته این خصوصیات سندی را سزاست که سردفتر آن را نوشته است و وظیفه نخست او همین کار است.

سواد سند - به عبارتی دیگر همان رونوشت گواهی شده اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است که سردفتر به کسانی اعطاء می کند  که حق درخواست آن را دارند

سین سوم: سواد سند - به عبارتی دیگر همان رونوشت گواهی شده اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است که سردفتر به کسانی اعطاء می کند  که حق درخواست آن را دارند.

سند -دفترخانه

سین چهارم: سند گواهی امضاء شده-سین چهارم سومین وظیفه ی سردفتر است که مخصوص تصدیق صحت امضای ذیل نوشته های مالی است تا امضای ذیل آن را از انکار و تردید مصون سازد.

سین پنجم : سپرده – سردفتر را کار دیگری هم هست اگرچه هستی اش بیش تر  از دید دیگران مکتوم   و آن قبول و حفظ اسنادی است که به سپرده می شود .

سین ششم : سن رشد -  سن رشد وقتی گوئیم احراز اهلیت در اذهان تداعی خواهد شد. احراز اهلیت از تکالیف اولیه سردفتر برای تنظیم سند است .

سین هفتم و آخرین: سید العقود -  عادلانه نیست سخن از سردفتر و دفتر اسناد رسمی باشد و یادی از یکی از اسناد او نشود . صلح  را سید العقود گفته اند لیکن سرور و سالاری سید را عقد دیگری به نام وکالت و حکم دیگری به شهرت ماده ی 10 قانون مدنی به یغما برده است . عقدی که می توانست و می تواند جامه ی برازنده ای برای هر عقدی باشد .

بخش حقوق تبیان

منبع : حقوق فردا