تبیان، دستیار زندگی
اگر شخصی بخواهد خانه خود را بعد از چند سال زندگی در آن به فرزندان خود ببخشد، آیا قبل از بخشش باید خمس آن را بدهد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بخشیدن خانه به فرزندان و تکلیف خمس آن

خمس

سوال: اگر شخصی بخواهد خانه خود را بعد از چند سال زندگی در آن به فرزندان خود ببخشد، آیا قبل از بخشش باید خمس آن را بدهد؟

امام خمینی(ره):

در صورتی که از شان او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می شود. (خمس ندارد.)

تحریر الوسیله، 1408 هـ ق، ج1، ص 357، م 11

توضیح المسائل، 1385، ص 253، م 1776

آیة الله اراکی(ره):

در صورتی که از شان او زیاد نباشد. از مخارج سال حساب می شود. (خمس ندارد.)

المسائل الواضحه، 1414 هـ ق، ج1، ص308، م 1808

توضیح المسائل، 1372، ص 320 م 1808

آیة الله بهجت(ره):

در صورتی که از شان او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می شود. (خمس ندارد.)

وسیلة النجاة، 1423هـ ق، ص 393 م 4

توضیح المسائل، 1384، ص 373، م 1394

آیة الله تبریزی(ره):

در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می شود. (خمس ندارد.)

منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج1، ص 340، م 1217

توضیح المسائل، 1385، ص 263، م1785

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

در فرض مرقوم، خمس ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

آیة الله خوئی(ره):

در صورتی که از شان او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می شود. (خمس ندارد.)

منهاج الصالحین، (العبادات)، 1410هـ ق، ج1، ص 334، م 1217

توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 306، م 1785

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می شود. (خمس ندارد.)

منهاج الصالحین، 1427هـ ق، ج1، ص 395، م 1217

توضیح المسائل، 1425هـ ق، ص 341، م1746

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

مالی را که به کسی می بخشد به مقداری که متعارف (نسبت به شان افراد) است از مخارج سالیانه حساب می شود (خمس ندارد)

المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 386، م 1781

توضیح المسائل، 1384، ج2، ص 11، م 1785

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می شود. (خمس ندارد.)

هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج1، ص 377، م1624 و 1625

توضیح المسائل، 1385، ص 348، م 1785

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

خیر خمس ندارد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم

آیة الله گلپایگانی(ره):

مالی را که انسان به کسی می بخشد به مقداری که متعارف است از مخارج سالیانه حساب می شود. (خمس ندارد)

هدایة العباد، 1413 هـ ق، ج1، ص 324، م 1625 و 1624

توضیح المسائل، 1372، ص303 ، م 1785

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

مالی را که انسان به کسی می بخشد به مقداری که متعارف است از مخارج سالیانه حساب می شود. (خمس ندارد)

العروة الوثقی مع تعلیقات، 1386، ج2، ص 233، م 61

توضیح المسائل، 1386، ص 281، م  1498

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

مالی را که انسان به کسی می بخشد به مقداری که متعارف است از مخارج سالیانه حساب می شود. (خمس ندارد)

التعلیقات علی العروة الوثقی، ص 239، م 61

توضیح المسائل، ص 252 و 253، م 1772

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

مالی را که انسان به کسی می بخشد به مقداری که متعارف است از مخارج سالیانه حساب می شود. (خمس ندارد.)

منهاج الصالحین، 1386، ج2، ص 351، م 1217

توضیح المسائل، 1379، ص 522، م 1793

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.