تبیان، دستیار زندگی
در شب‌های غیر ماه مبارک رمضان و محرم و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باز و بسته شدن درهای حرم مطهر


سرپرست کشیک قفل را از محفره برداشته و خدمه آن را بر در حرم مطهر می‌زنند و کلیدها را به همان ترتیب که آورده‌اند، مجددا دست به دست برده، به مخزن می‌گذارند و درب مخزن قفل شده و بعد رواق‌ها را می‌بندند.


علی موتمن در کتاب تاریخ آستان قدس رضوی می‌آورد: در شب‌های غیر ماه مبارک رمضان و محرم و صفر و لیالی متبرکه، همه شب ( تقریبا چند ساعت از شب گذشته)، حرم و رواق‌ها قرق شده و در حرم با تشریفات بسته می‌شود. بدین صورت که خادمان چند دقیقه قبل از بستن درها، به آرامی به زائران تذکر داده و آن‌ها به تدریج خارج می‌شوند.

باز و بسته شدن درهای حرم

وقتی حرم و رواق‌ها به کلی خلوت می‌شوند و خدمه قسمت‌های مربوطه را جاروب و نظافت می‌کنند، محفره محتوای قفل‌های مخصوص در حرم مطهر که در محل معینی (مخزن مخصوص قفل‌ها در دارالحفاظ) نگهداری می‌شود، توسط خدام که به ترتیب با حال احترام ایستاده‌اند، دست به دست می‌آید.

سرپرست کشیک قفل را از محفره برداشته و خدمه آن را بر در حرم مطهر می‌زنند و کلیدها را به همان ترتیب که آورده‌اند، مجددا دست به دست برده، به مخزن می‌گذارند و درب مخزن قفل شده و بعد رواق‌ها را می‌بندند.

بعد از بستن در حرم مطهر با حضور خدام و فراشان، روضه‌ای خوانده می‌شود و خدمه برای استراحت به آسایشگاه‌های مخصوص می‌روند. و بعد در همان شب، دو ساعت به اول فجر مانده، برای گشودن در حرم مبارک همان تشریفات که برای بستن درها انجام شده است، برای گشودن در‌ها انجام می‌شود و زائرها می‌توانند تشرف نمایند.


منبع: آستان قدس / قبله گاه عاشقان

بخش حریم رضوی