تبیان، دستیار زندگی
امروزه موقعیت کارشناسان روابط عمومی قوی تر مدیریت امروز از هر زمان دیگری است و در واقع، بتدریج در پست های مدیرعاملی (و یا در ارتباط مستقیم با مدیران) دیده می شوند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارشناسان روابط عمومی؛ قدرتمندتر از همیشه

روابط عمومی

امروزه موقعیت کارشناسان روابط عمومی قوی تر مدیریت امروز از هر زمان دیگری است و در واقع، بتدریج در پست های مدیرعاملی (و یا در ارتباط مستقیم با مدیران) دیده می شوند.

به گزارشManagementToday ، امروزه موقعیت کارشناسان روابط عمومی قوی تر مدیریت امروز از هر زمان دیگری است و در واقع، بتدریج در پست های مدیرعاملی (و یا در ارتباط مستقیم با مدیران) دیده می شوند.

البته کاملا واضح است که آینده این حرفه، در گسترش فعالیت در دنیای شبکه های اجتماعی و دیجیتالی و درگیر کردن مشتریان قرار دارد. بدین ترتیب، کارشناسان روابط عمومی از رابطه محدود با گزارشگران به سمت ارتباط بیشتر با همگان پیش می روند و در واقع، رسانه های اجتماعی باعث شده است تا حوزه روابط عمومی واقعا به یک صنعت ارتباط با عموم مردم تبدیل شود.

به عقیده جین ویلسون، مدیرعامل موسسه روابط عمومی Chartered ، «احتمالا برای اولین مرتبه در تاریخ حیات روابط عمومی است که بازیگران آن فقط به عنوان یک شخص ثالث و واسطه برقراری ارتباط فعالیت نمی کنند و این حوزه واقعا به حوزه رابطه با عموم تبدیل شده است.»

تنظیم: هومن بهلولی