تبیان، دستیار زندگی
علی ایلخان ظهور امام زمان را زودتر کنید، پدر و مادر در زیر سایه من باشند، تمام مریض ها را شفا بده، معلم ها را برای ما نگه دار، و آخرین آرزویم یک هست که کسی آرزوی داشته باشند انجا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علی ایلخان

ظهور امام زمان را زودتر کنید، پدر و مادر در زیر سایه من باشند، تمام مریض ها را شفا بده، معلم ها را برای ما نگه دار، و آخرین آرزویم یک هست که کسی آرزوی داشته باشند انجام شود.