تبیان، دستیار زندگی
صبح امروز تعدادی از کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور توانمند سازی نیروی انسانی و بازدید از شرکت های موفق و فعال در محل موسسه تبیان حاضر شده و از نزدیک با فعالیت های این موسسه آشنا شدند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان

صبح امروز تعدادی از کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به منظور توانمند سازی نیروی انسانی و بازدید از شرکت های موفق و فعال در محل  موسسه تبیان حاضر شده و از نزدیک با فعالیت های این موسسه آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی، در این بازدید چند ساعته كه با حضور علی رضا مهدوی؛ معاونت محتوایی سایت تبیان، الناز فطیر خورانی؛ قائم مقام مرکز یادگیری و زهره حسینی؛ مدیریت نظارت و ارزشیابی تبیان انجام شد، بخش های مختلف موسسه و فعالیت های فرهنگی آن نیز تشریح گردید.

در خاتمه، کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با حضور در مرکز داده اینترنتی تبیان (idc)، در جریان آخرین خدمات و سرویس های قابل ارائه تبیان در بستر فضای مجازی قرار گرفتند.

 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
 • کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
  کارشناسان فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در تبیان
تهیه و تنظیم: هومن بهلولی