تبیان، دستیار زندگی
اگر ذکر قنوت به غیر عربی خوانده شود، وظیفه اداء می شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم قنوت به زبان غیر عربی

قنوت

سوال: اگر ذکر قنوت به غیر عربی خوانده شود، وظیفه اداء می شود؟

امام خمینی(ره):

در تحقق و عدم تحقق قنوت تأمل است. (احتیاط کند و به عربی بخواند یا به اعلم بعدی رجوع کند.)

عروة الوثقی، 1420هـ ق، ج1، ص 544، م3

آیة الله اراکی(ره):

جایز است و قنوت محقق می شود.

عروة الوثقی، 1420 هـ ق، ج1، ص 544، م3

آیةالله بهجت(ره):

جایز است و قنوت محقّق می شود.

وسیلة النجاة، 1423هـ ق، ج1، ص 220، م 766

آیة الله تبریزی(ره):

ظاهر این است وظیفه قنوتی به غیر عربی ادا نمی شود؛ اما اگر به غیر عربی خواند، نمازش صحیح است.

المسائل المنتخبة، 1382، ص 118، م 322

آیة الله خوئی(ره):

ظاهر این است وظیفه قنوتی به غیر عربی ادا نمی شود اما اگر به غیر عربی خواند نمازش صحیح است.

المسائل المنتخبة، 1412 هـ ق، ص 118، م 322

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

در تحقق وظیفه قنوتی به غیر عربی اشکال است اما اگر به فارسی دعا کرد نمازش صحیح است.

المسائل المنتخبة، 1425، هـ ق، ص 154، م 325

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

وظیفه قنوتی انجام نمی شود ولی مبطل نماز نیست.

جامع الاحکام، 1418هـ ق، ج1، ص 72، س 224

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

وظیفه قنوت به غیر عربی ادا نمی شود.

عروة الوثقی، مع التعلیقات، ج1، ص 520 م 3

آیة الله گلپایگانی(ره):

وظیفه قنوت به غیر عربی ادا نمی شود.

عروة الوثقی، 1420هـ ق، ج1، ص 554 م 3

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

وظیفه قنوتی به غیر عربی محقق نمی شود.

عروة الوثقی، 1386، ج1، ص 593 م 3

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

ظاهر این است وظیفه قنوتی به غیر عربی ادا نمی شود اگر چه ضروری به صحت نماز نمی زند.

منتخب المسائل، 1420 هـ ق، ص 124، م 322

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

ظاهر این است وظیفه قنوتی به غیر عربی ادا نمی شود اگر چه ضروری به صحت نماز نمی زند.

منهاج الصالحین، ج2، ص 205، م 668

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.