تبیان، دستیار زندگی
یك و دو و سه زنگ مدرسه زود باش كه دیر شد هنگام درسه.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زنگ مدرسه
زنگ مدرسه

یك و دو و سه

زنگ مدرسه

زود باش كه دیر شد

هنگام درسه.

دو و سه و چهار

همه خبردار

باید كه باشیم

دانا و هشیار.

سه وچهار و پنج

دانش بود گنج

در راه دانش

باید كه برد رنج.

چار و پنج و شش

شد فصل كوشش

باید بكوشیم

در راه دانش.

پنج و شش و هفت

فصل تفریح رفت

شد فصل تحصیل

هنگام كار است.

شش و هفت و هشت

تابستان گذشت

دبستان شد باز

آموزش برگشت.

هفت و هشت و نه

دیر شده بدو

كتاب را باز كن

حرفش را بشنو.

هشت و نه و ده

می رویم باهم

چه روز خوبی

مدرسه به به!

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع: سایت پی سی سیتی

مطالب مرتبط:

سرود انقلاب

محمد،گل پیغمبران

به احترام بابا

آکواریوم

عروسك زیر باران

ضامن آهو

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.