تبیان، دستیار زندگی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فیل کوچولو هم که خیلی خسته شده بود، پهلوی مادرش می خوابید و خوابهای قشنگ می دید.