تبیان، دستیار زندگی
خدا می خواهم مادر و پدرم را زنده نگه دارد و در آینده همیشه موفق باشم و همه ی مریض ها را شفا بدهد و همیشه آن ها شاد باشند و من از خدا می خواهم سونی دو به من بدهد و دوست دارم همه ی بچه ها سلامت و پیروز باشند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

محمد علی عطایی راد

از خدا می خواهم مادر و پدرم را زنده نگه دارد و در آینده همیشه موفق باشم و همه ی مریض ها را شفا بدهد و همیشه آن ها شاد باشند و من از خدا می خواهم سونی دو به من بدهد و دوست دارم همه ی بچه ها سلامت و پیروز باشند.